Viieaastase lepingu eesmärk on arendada edasi praeguse labori tehnilist võimekust tehisintellekti, kaartide ja algoritmide alal, luua paremad eeldused tehnoloogia ühendamiseks linnade liiklustaristutega, tuua valdkonda juurde arvukalt üliõpilasi ja teadlasi ning kasvatada Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd eri partneritega uute ideede arendamiseks ja katsetamiseks. Leping on Eesti ülikoolide ja erasektori koostöö alal mahukaim, mis on seni sõlmitud ilma välise avaliku rahastuseta.

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on leping hea näide sellest, kuidas teadlaste koostöö ettevõtetega toetab ülikooli mitmeid eesmärke. Nii soodustab kiiresti areneva valdkonna jõuline edendamine teadus- ja õppetöö mahu hüppelist kasvu ning aitab rakendada ülikooli ja ettevõtlussektori koostöömudelit. Eksperimentaalplatvormi edasiarendus võimaldab ettevõtetel aga hinnata isejuhtivate sõidukite tehnoloogia toimivust ja arendada üliõpilaste kui tulevaste spetsialistide oskusi. „Tartu südalinnas juba ringi sõitev isejuhtiv katseauto on hea ja kõigile silmaga nähtav näide koostööst, mis on pakkunud isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamise võimalusi eri valdkondade teadlastele ja üliõpilastele, aga ka ettevõtetele,“ ütles Asser.

Bolti tehnoloogiajuht Rain Johanson märkis, et jätkuv koostöö Tartu Ülikooliga annab hea võimaluse edendada maailma tipptasemel tehnoloogiat. „Tartu Ülikoolil on olemas tugevad teadmised, kogemus ja vahendid uudsete tulevikulahenduste väljatöötamiseks ja arendamiseks. Lisaks on Eestis ideaalne kliima ja toetavad seadused isejuhtivate sõidukite tehnoloogia katsetamiseks,“ ütles Johanson.

Tehnoloogiajuhi sõnul kasvavad inimeste vajadused eri transpordivahendite vastu, mistõttu on isejuhtivad autod praegustele transpordiliikidele väga hea alternatiiv. „Et aga uudseid lahendusi tulevikus kasutada, peab lisaks tehnoloogiale arenema ka õigusruum ja taristu ning peale tulema uus põlvkond tippeksperte, kes valdkonda jõuliselt edasi veaks,“ lisas Johanson.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo selgitusel on isejuhtivate sõidukite jaoks vaja mitmekesiseid tarkvaralisi IT-lahendusi, mis hõlmavad nii kaarte sõiduki asukoha, sihtpunkti ja teekonna jaoks kui ka auto enda tarkust: kaamera, radari, lidari ja sensorite analüüsi, aga ka suutlikkust ümbritsevat olukorda tuvastada ja otsuseid teha. Erinevad tarkvara osad peavad suutma omavahel suhelda, tagades samas töökindluse ja ohutuse.

„Tänu lepingule tihendame märkimisväärselt senist koostööd, avame uue professuuri, värbame teadlasi, doktorante ja muid üliõpilasi. Laiendatav uurimislabor on avatud ka teistele huvilistele, et katsetada ideid, arendada uusi tehnoloogilisi lahendusi ja korraldada katseprojekte. Lisaks saavad otsest kasu üliõpilased, kellele koostame uusi õppeaineid ja tagame praktikabaasi, et neist saaksid tipptasemel spetsialistid,“ ütles Vilo.

Koostöö Bolti ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi vahel on saanud rahalist toetust Archimedese meetmest „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“, mida saab kasutada 2019. aasta maist 2021. aasta augustini.