Eesti eraldab Ukraina sisepõgenike ja konfliktis kannatanute olukorra leevendamiseks pool miljonit eurot.

Eesti toetab MTÜ Mondo digipädevuste programmi laiendamist Ukraina kriisipiirkonna koolidele ning psühhosotsiaalse toe pakkumist Luganski oblasti kriisiohvritele. Projekti eesmärk on leevendada kriisipiirkonna koolide hariduslikku mahajäämust ning aidata vähendada Ukraina sisepõgenike ja Luganski oblasti elanike emotsionaalset kurnatust. Toetus on 177 994 eurot.

MTÜ Eesti Pagulasabile eraldab Eesti raha Ida-Ukraina rindelähedaste asulate humanitaarabiga toetamiseks. Projekti raames aidatakse vajaduspõhiselt Ida-Ukraina relvakonflikti tõttu kannatanud lapsi koolitarvete ja kooliks valmistumise toetustega ning haavatavatesse gruppidesse kuuluvaid kontaktjoone lähedal elavaid leibkondi talveks valmistumisega ja kevadel põllumajandustoetustega. Samuti toetatakse rindelähedastes asulates elavaid vanureid vajalike hügieenitarvikutega. Eesti eraldab Pagulasabile 175 258 eurot.

Kolmas eesmärk, mida Eesti toetab, on Ukraina Kultuurikeskuse projekt hankida Donetski ja Luganski oblastite 16 koolile ja lasteasutusele tänapäevane inventar. Toetus on 150 000 eurot.

„Ukraina on 2006. aastast Eesti arengukoostöö üks prioriteetriikidest. Jätkame Ukraina toetamist, et abistada inimesi, kes on juba seitse aastat kestnud konfliktis kõige enam kannatada saanud. Praegu veel keerulisemaks muutunud olukorras on eriti oluline aidata konfliktipiirkondades elavaid lapsi ja haavatavaid inimesi, mistõttu keskenduvad toetuse saanud projektid just sellele," ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Tänavu on Eestil plaanis Ukrainat toetada kokku 2,4 miljoni euroga, millest 1,4 miljonit on ette nähtud kahepoolseks arengukoostööks ning miljon eurot kahepoolseks humanitaarabiks. Aastateks 2020-2023 on välisministeeriumi eelarves Eesti ja Ukraina arengukoostöö ja humanitaarabi tegevusteks planeeritud 11,6 miljonit eurot.