Maxima soovib tõsta töötajate huvi, et nad esimesel võimalusel koroonaviiruse vastu vaktsineeriksid.

„Mida enam vaktsineerituid, seda kiiremini saame pöörduda oma tavaellu, seda rohkem meist saab end tunda tööl turvaliselt ning seda enam võime mõelda ka suvisele piiranguteta puhkusele,“ ütles tegevjuht Volkas.

Maxima on organisatsiooni siseselt läbi viinud mitmeid koolitusi, kus erialase haridusega arst on selgitanud kõikidele töötajatele vaktsiinide erinevust, toimimist ja ohutust. Veebikeskkonnas toimunud koolitustel on inimestel olnud võimalus esitada ka küsimusi.

Koroonaviiruse leviku ajal on Maxima võimaldanud sümptomitega inimestele testida ennast ettevõtte kulul.