TietoEVRY Eesti personalijuht Sigrid Mõisavald sõnas, et mitmekesisus kollektiivis on nii ärilise edu saavutamisel kui inspireeriva töökeskkonna loomisel üheks võtmeteguriks. Ta lisas, et ehkki TietoEVRY eesmärki võib naiste tänast madalat esindatust silmas pidades julgeks pidada, ei ole selles valdkonnas võimalik ambitsioonikaid eesmärke seadmata ka tulemusi saavutada.

Naised saavad sama hästi hakkama kui mehed

“Meie plaanid hõlmavad mõõdetavate ja läbipaistvate eesmärkide seadmist soolisele tasakaalule ärivaldkondade kaupa, samuti mõlemast soost järeltulijate määramist juhtivatele ametikohtadele. Ma julgustaks omalt poolt naisi rohkem valima IT valdkonna erialasid nii ülikoolis, kursustena kui ka iseseisvaks teadmiste omandamiseks,“ rääkis ta.

Mõisavald märkis, et tihti arvavad naised ise, et tegu on meeste valdkonnaga ning ei hakatagi väga sügavalt seda varianti kaaluma. “ rääkis ta.Praktika on näidanud, et naised on IT ametikohtadelt samaväärselt edukad kui mehed ning lihtsalt peaksid olema julgemad, et see teekond ette võtta. IT valdkond on tegelikult väga lai ning leidub ametikohti ka nendele, kes sooviksid teha koodi kirjutamise kõrval midagi muud,“ märkis TietoEVRY Eesti personalijuht.

Juba täna on TietoEVRY Eesti üksus kogu grupi tasandil teenäitajaks, sest pooled ettevõtte inimeste juhtidest on naised. Samuti on Eesti ettevõtte juhtkonna liikmetest naissoost enam kui pool. Tänane naistöötajate tase ettevõttes ehk 27% on pisut suurem valdkonna keskmisest Eestis.

“Nende näitajatega eristume juba praegu maskuliinsusele kalduval IT-ettevõtete maastikul. Töötame süsteemselt selle nimel, et naiste osakaal meie kollektiivis kasvaks,” rääkis Mõisavald. Samas ei hakka ettevõte kvoodipoliitika alusel töötajaid värbama. “Värbame inimesi endiselt ametikohale sobivuse järgi, arvestades nende kogemusi ja teadmisi, ent kui tegu on võrdväärsete kandidaatidega, püüame valiku langetada mitmekesisust toetavas suunas,” põhjendas ta.

TietoEVRY avalikustas globaalsed mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärgid, mis on osa uuest jätkusuutlikkuse kavast. Konkreetse eesmärgina võrdõiguslikkuse edendamiseks on plaanis saavutada 2026. aastaks 40% naisprofessionaalide osakaal üleilmses kollektiivis ning 2030. aastaks tõsta see 50% töötajaskonnast.

Esimene IT-ettevõte Eestis, kes liitus mitmekesisuse märgisega

TietoEVRY usub mitmekesisusse ka laiemalt. „Inimeste mitmekesisus, väljendugu see soolises identiteedis, etnilises päritolus, usulises taustas või veendumustes, erivajaduses või vanuses, on ettevõttele väärtuslik. Usume, et eduka innovatsiooni eelduseks on mitmekesised vaatenurgad,” rääkis Mõisavald.

TietoEVRY on alates aastast 2018. esimese IT-ettevõttena Eesti Inimõiguste Keskuse ja sotsiaalministeeriumi poolt välja antava mitmekesisuse märgise “Austame erinevusi” omanik, mis eeldab konkreetsete mitmekesisuse põhimõtete olemasolu, mõõdikuid ja nende täitmist jälgivat töögruppi.

TietoEVRY loob ettevõtetele ja ühiskonnale digitaliseerimise kaudu eeliseid. Tegu on ühe suurimav digitaalsete teenuste ja tarkvaraettevõttega Põhjamaades. TietoEVRY annab kogu maailmas tööd 24 000 eksperdile, teenindades tuhandeid ettevõtteid ja avaliku sektori kliente enam kui 90 riigis.

Rohkem kui 25-aastase ajalooga ettevõte Eestis tarkvaraarendusele, äriprotsesside ja infosüsteemide automatiseerimisele, IT-taristu teenustele ning pangandustarkvara tootearendusele ja müügile.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid