Valitsusele saadeti Riia ülikooli hügieeni ja kutsehaiguste labori tehtud CO2 mõõtmiste uuringu tulemused koos kaasaskäiva kirjaga. Pöördumine läks ka kohalikule haiguste ennetamise ja tõrje keskusele (CDPC), milles seisab, et kui uurimistulemusi ignoreeritakse, kaaluvad kaubanduskeskused konkurentsi moonutamise tõttu valitsuse vastu hagide esitamist.

Uuring näitab häid tulemusi, mis võimaldaks keskused avada

Et juhtida tähelepanu professionaalselt projekteeritud ja ehitatud ventilatsioonisüsteemide mõjule ja süsinikdioksiidi tasemele kaubanduskeskustes, korraldasid suurimad Läti kaubanduskeskused koostöös teadlastega CO2 mõõtmisi erinevates kohtades nende keskustes. Mõõtmise alla sattusid ka toidupoed ja muud kauplused, kus müük on lubatud ja kuhu ostjad kogunevad.

Tulemused näitavad, et kaubanduskeskuste keskmine CO2 tase on 475 ppm, mis on väga hea õhukvaliteet. Võrdluseks mainitakse kirjas Riia kesklinnas asuvat kasutatud riiete poodi, millel on praegu lubatud tegutseda. Seal jõuab CO2 tase 989 ppm-ni.

Kardetakse maha jääda Balti riikide vahelises konkurentsis

Pöördumises märgivad kaubanduskeskused, et praegused tingimused (kauplused, kelle üldine jaemüügipind on rohkem kui 7000 ruutmeetrit, ei saa tegutseda) mitte ainult ei moonuta konkurentsi, vaid suurendavad ka väiksemates avatavates kauplustes ostlejate arvu, kes võimaluse korral saaksid kaubanduskeskustesse minna. Selline lahendus tekitaks inimeste hajutatuse.

Samuti rõhutatakse kirjas, et suur vahe tekib ka riikidevahelisel tasandil - Leedus ja Eestis on kaubanduspiirangud juba leevendatud ning alates 3. maist töötavad naaberriikides kõik kauplused ka kaubanduskeskustes.

"Sellised otsused Leedus ja Eestis on suur samm majanduse taastumise suunas ning Lätis kehtivate piirangute pikendamine suurendab lõhet riikide vahelises konkurentsis, muutes naabrid atraktiivsemaks pikaajaliste ettevõtluse arengukavade jaoks," märgivad pöördumise autorid.