Kooli kandideerimine on kahesammuline. Esmalt tuleb kooli kodulehel www.kood.tech läbida test, mis hindab kandideerija mälu, analüütilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Testi tegemiseks ei ole vaja teha eeltööd. Oluline on varuda testi tegemiseks poolteist tundi aega, kuna test tuleb läbida ühe korraga.

Teise sammuna kutsutakse 600 parimat testi läbinud kandidaati suvel kolmenädalasele katseperioodile Sprint. Seal algab juba programmeerimise õpe ning väga intensiivsete päevade jooksul peavad kandidaadid lahendama erinevaid ülesandeid nii üksi kui ka meeskondades.

Suveperiood annab aimu, kas uus õppimisvorm on sobiv

"Kooli programm tugineb ise- ja grupiõppel, kus igaüks liigub omas tempos. Sarnase õppemetoodikaga koole on maailmas ligi 30, kus pole tavapäraseid klassitunde ning tulemused näitavad, et 95% lõpetajatest leiavad koheselt heapalgalise töö või alustavad juba kooli ajal oma ettevõtte arendamist," räägib kooli kaasjuht Karin Künnapas Jõhvi tehnoloogiakooli edusse.

Suvine sprindi-periood annab kandidaatidele arusaamise, kas iseõppimisel põhinev süsteem on neile sobiv ja kas neil jätkub motivatsiooni, et IT-spetsialistiks õppida. Sprindi tulemuste põhjal valitakse esimesse lendu vastu 200 õppijat, kes alustavad õppetööga septembri keskpaigas.

Domineerib iseõppimine, kuid soovijatele pakutakse tasuta majutuskohti

Kooli saavad kandideerida kõik, kes on üle 18 aasta vanad ja omandanud vähemalt põhihariduse. Varasem programmeerimisalane kogemus ega baasteadmised pole vajalikud. Koolis õppimine on tasuta ja juhendmaterjalid on saadaval nii inglise, eesti kui ka vene keeles. Suvine sprint ja kooli tegevus algab Sillamäel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses kuni Jõhvis asuva koolihoone valmimiseni. Nii Sillamäel kui Jõhvis on õppijatele olemas ka tasuta majutuskohad.

Kool toimib 01 Edu System programmil, mis on üles ehitatud ise- ja grupiõppele. Teiste koolide kogemus näitab, et õppele peab pühenduma täisajaga ning kooli kõrvalt töötada ei ole enamasti võimalik. "Kuigi iseõppe metoodika võimaldab igal õppijal täita ülesandeid vastavalt oma tempole ja teha seda ka osaliselt distantsõppe vormis, siis parimate tulemuste saavutamiseks on oluline, et õppijad on koolis füüsiliselt kohapeal, et teha koostööd ja saada osa ka muust koolis toimuvast," täpsustas Künnapas.