Panga puhas intressitulu vähenes ühe protsenti, puhas teenustasutulu jäi samale tasemele, finantsulu kahanes 16 protsenti, tulu kindlustustegevusest 11 protsenti ja muud tulud 29 protsenti.

Kokku vähenesid tulud kolm protsenti, 86,8 miljoni euroni. Kulud kahanesid 14 protsenti, 32,7 miljoni euroni. Personalikulud vähenesid 12 protsenti ja tulemustasuga seotud kulud 24 protsenti.

Panga laenu- ja garantiikahjumid hüppasid miinus miljonilt eurolt 10,3 miljoni euroni. Miinusmärgiga kahjum näitab, et laenu- ja garantiikahjudest tuli raha tagasi.

Swedbankis kasvas laenude maht ühe protsendi võrra 8,585 miljardi euroni. Hoiused kasvasid kaks protsenti, 10,676 miljardi euroni.

Majandustegevuse jätkuva aeglustumise ja ebakindluse tõttu on eeldatavad krediidikahjud kasvanud 10,3 miljoni euroni, teatas pank. 2020. aasta samal ajal oli sama näitaja 5,5 miljonit eurot.

Krediidikahjude tõusu peamiseks põhjuseks oli võimalike laenukahjumite katteks ettenähtud reservi tõstmine 12,5 miljoni euro võrra. Panga laenuportfellist moodustab see 0,15 protsenti. Tegemist oli ennetava sammuga juhuks, kui laenukahjumid peaksid majanduses valitseva ebakindluse tõttu suurenema. Koroonaviiruse kestev ja laialdane levik, liikumispiirangute jätkumine mitmetes Eestile majanduslikult olulistes riikides ning vaktsineerimise oodatust aeglasem tempo on suurendanud võimalust, et majanduse taastumine kestab arvatust kauem.

„2021. aasta esimeses kvartalis andsime teada uue valdusühingu Swedbank Baltics AS-i loomisest, mis koondab enda alla Swedbank Eesti, Läti ja Leedu. See on oluline muudatus, sest aitab tagada, et meil on tugev kohalik pank, millel on vajalikud ressursid ja tugev mandaat äri tegemiseks Eestis. Aasta kestnud COVID-19 mõjutused on pannud keerulisse olukorda Eesti inimesi ja ettevõtteid, samas loonud palju uusi lahendusi ning võimalusi. Olukorras, kus kulutused reisimisele ja meelelahutusele on kokku kuivanud, on tõusnud märgatavalt Eesti inimeste huvi investeerimise vastu ning avanenud senisest rohkem võimalusi. Tõime turule uued Roburi fondid ning vähendasime välisaktsiatega kauplemise teenustasu ligi poole võrra. Näeme, et mõlemad olid meie klientide poolt oodatud ning töötame juba uute lahendustega investeerimisvallas, mida peagi tutvustada plaanime," ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.