"Riik on hea peremees seal, kus turg ei toimi ja üsna üksmeelse hinnangu kohaselt kehv peremees seal, kus turg kenasti toimib," selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. "Enamasti on riigi osalus põhjendatud strateegilise infrastruktuuri omamisel, selle opereerimisel aga juba mitte ilmtingimata. Ka riigi enamusega ettevõtetesse toob erakapitali kaasatus tavaliselt suuremat efektiivsust, arengudünaamikat ja paremat turutundmist."

Rahandusministeerium koostas valitsuse ülesandel esmase ülevaate riigi osaluste põhjuste kohta koostöös äriühinguid valitsevate ministeeriumite ja konkurentsiametiga. Nendele tuginedes esitas rahandusminister valitsusele ettepanekud riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoniks. "Valitsuse soov on kõik riigi osalused analüüsilaual pulkadeks lahti võtta ja minu ettepanek on kõik, mis turukonkurentsis tõrgeteta toimib erastada," lisas minister Pentus-Rosimannus.

Valitsus andis majandus- ja taristuministrile ülesande alustada AS Operail mittestrateegiliste ärisuundade võõrandamisega ning anda vastavasisuline nõusolek äriühingule 2021. aasta mais ja esitada AS Teede Tehnokeskus riigi osaluse võõrandamise algatamise eelnõu valitsusele hiljemalt 2021. aasta septembris.

Rahandusministri ülesanne on jätkata Eesti Energia AS-i tütarettevõttes Enefit Green AS aktsiate kuni 49% noteerimisega väärtpaberiturul, eesmärgiga see läbi viia hiljemalt 2022. aasta esimesel poolaastal. Lisaks valmistada ette AS-is Levira osaluse võõrandamise protsessi põhimõttelised tingimused ja etapid ning esitada hiljemalt 2021. aasta lõpuks valitsusele osaluse võõrandamise algatamise eelnõu. Eelnõuga esitada koostöös ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ning siseministriga välja töötatud lahendus riiklike funktsioonide toimivuse tagamiseks ning koostöös kultuuriministri ja riigihalduse ministriga välja töötatud lahendus Tallinna Teletorni AS-i Levira vara hulgast kinnistuna eraldamiseks ning edaspidiseks haldamiseks.

Rahandusminister lisas, et valitsus on kabinetinõupidamisel oma tahet ja avatust erastamisega edasi liikumiseks näidanud. Järgmise kahe kuu jooksul jätkatakse arutelu ka teiste riigi osalusega äriühingute võõrandamise, teenuse osutamisse erasektori kaasamise ning tegevusvormi muutmise otstarbekuse üle. Riigil on 2021. aasta aprilli seisuga osalus 28 äriühingus.