Läti kiireima kasvuga kohalikul kapitalil põhinev kütuse- ja alternatiivenergiaallikate tanklate kett Virši (AS Virši-A) teatas täna kapitali kaasamise kavast läbi aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO). Aktsiakauplemisega plaanitakse alustada käesoleva aasta teises pooles Nasdaq Baltic First North turul.

Aktsiate emiteerimine ja noteerimine Nasdaq Baltic alternatiivturul First North on osa Virši lähiaastate kasvustrateegiast eesmärgiga kaasata investeeringuid ettevõtte kasvu toetamiseks. Pakkumine on suunatud peamiselt Eesti, Läti ja Leedu erainvestoritele, kes soovivad saada ettevõtte aktsionärideks ja osaleda ettevõtte edaspidises arendamises. Potentsiaalsete investorite informeerimiseks börsidebüüdiks valmistumisel on Virši loonud oma veebilehele alamlehekülje, kuhu ilmuvad ettevõttega seotud uudised.

Virši lähiaastate kasvuplaan näeb ette geograafilise katvuse laienemist ja investeeringuid taristusse, avades uusi ja kaasajastades olemasolevaid kütuse- ja alternatiivenergiaallikate tanklaid nii Riias kui ka teistes Läti regioonides. Uus strateegia hõlmab ka uute toodete ja teenuste valiku märkimisväärset laiendamist klientidele ja koostööpartneritele, suurendades eelkõige alternatiivenergia pakkumist ja parendades nende kättesaadavust Lätis.

Ettevõtte käive on viimase viie aasta jooksul kasvanud üle 50%, ulatudes 2020. aastal 171,4 miljoni euroni. Alates 2016. aastast on puhaskasum enam kui kolmekordistunud, ulatudes 5,1 miljoni euroni, EBITDA on aga enam kui kahekordistunud, ulatudes 7,6 miljoni euroni.

„Vaatamata 2020. aasta väljakutsetele paljudes sektorites, sealhulgas transpordisektoris, oleme viimase aasta jooksul jätkanud ettevõtte kasumlikkuse suurendamist ning konkurentsivõime ja turuosa tugevdamist. Meie müük nii kütuse kui ka kaupluste jaemüügi segmendis, samuti ettevõtte kasumlikkus on 2020. aastal olnud kõigi aegade kõrgeim. Veenev areng, tugev meeskond, edukad finantstulemused ja ambitsioonikas lähiaastate arengustrateegia innustavad meid edasi püüdlema," kommenteerib ettevõtte tegevust Virši juhatuse esimees ja tegevdirektor Jānis Vība.

Ta toob välja, et teel puhtamate energiaallikate kasutuselevõtuni seisab transpordisektor silmitsi väljakutsete ja põnevate võimalustega. „Pakume puhtaid energiaallikaid juba täna, alustades surugaasi- ehk CNG-tanklatest ja elektriautode laadimispunktidest. Keskkonnasõbralike maanteetranspordivahendite kasutamise edendamiseks jätkame elektriautode energiaga varustamise turu loomist, avades üha uusi elektriautode laadimispunkte, suurendades sedasi kättesaadavust. Järgnevatel aastatel jätkame transpordisektori puhtamate energiaallikate valiku laiendamist selliste toodetega nagu biometaan, veeldatud maagaas ja vesinik, et saavutada Lätis alternatiivenergiaallikate pakkujana tugev juhtpositsioon. Plaanime laiendada tegevust ka energeetika suunal, pakkudes elektri- ja maagaasitooteid ning -teenuseid Läti juriidilistele isikutele ja kodumajapidamistele," ütles Vība.

„Kapitali kaasamine börsil sobib ambitsioonikatele ja kiire kasvuplaaniga ettevõtetele, kes näevad aktsiate börsil noteerimisega kaasnevas suuremas tähelepanus ja läbipaistvuses lisaväärtust ning on valmis ettevõtte kasvavat väärtust investoritega jagama," rõhutab Nasdaq Riga juhatuse esimees Daiga Auziņa-Melalksne.

„Eduka kohaliku ettevõttena on Virši tuntud kaubamärk, mis pälvib paljude investorite tähelepanu. Nii saab ettevõte ühendada jõud oma klientide ja partneritega, võimaldades neil äritegevuses kaasa lüüa ja saada ettevõtte aktsionärideks või kaasomanikeks. Tervitatav on ka kavatsus töötada koos klientidega välja uus aktsionäride hüvitiste programm," kommenteerib ettevõtte tegevust LHV panga institutsionaalse maaklertegevuse juht Ivars Bergmanis, viidates ühtlasi sellele, et Virši saab Baltikumi aktsiate nimekirjas olema esimene oma sektori esindaja ning lisaks sellele siseneks Virši Baltikumi First North turule suurima käibega ettevõttena.