Riigipea rõhutas, et tänaste ja järgnevate mõttetalgute ning riigi plaanide tegemise eesmärk ei tohi piirduda vaid õiglase ülemineku raha võimalikult tõhusa ära kulutamisega: “Eesmärk peab olema palju laiem – kutsuda ellu selline olemuslik muutus, uus areng regioonis, mis teeks piirkonnast Läänemere pärli.”

Selleks on meil erinevalt 90ndate suurest pöördest või sajandivahetuse tekstiilisektori hajumisest võtta nii raha kui kogemusi, selgitas riigipea. „Ja on ka piisavalt kogemusi, sest teame, kuidas kiired, kuigi tervikuna positiivsed majanduse struktuuri muutused võivad lihtsale inimesele haiget teha, võtta temalt töö ja julguse tulevikku vaadata,“ tõstis ta esile. „Kõige tähtsam on hoida inimeste enesetunnet läbi kogu muutumise protsessi. Väärikas üleminek Ida-Viru inimeste jaoks saab toetuda lugupidamisele seni Eesti jaoks nende poolt tehtu osas. Ja lugupidavale koostööle Ida-Viru uueks loomisel.“

Õiglase ülemineku fond on president Kaljulaidi sõnul siiski vaid üks rahastusallikas ja see raha koos oma tingimuste ja piirangutega ei tohi olla kogu muutuse dirigent, mille järgi plaane tehakse: “Kõigepealt peab olema selge terviklik arenguplaan. Tuleb kombineerida, kogu aeg meie ambitsiooni ja suurt pilti silmas pidades, tervikliku eesmärgi elluviimise heaks nii õiglase ülemineku raha, erainvesteeringuid, riigieelarvet ja muidugi teisi ELi fonde.”

Piirkonda puudutavad teemad tuleb üksteisest lahti siduda ja neid tuleb vaadata eraldi. “Inimeste sotsiaalseid küsimusi – palgad, kommunaalkulud, tervis, elukeskkond, haridus – tuleb käsitleda eraldi, energiajulgeolekut eraldi, keskkonnateemat eraldi, põlevkivisektoris tegutsevate ettevõtete muresid eraldi. Kõigiga tuleb tegeleda ja kõigega tuleb tegeleda eraldi, ainult nii on võimalik edasi liikuda,” ütles president Kaljulaid rõhutades, et see eeldab, et poliitikud saavad üle kiusatusest odava populaarsuse nimel mängida inimeste hirmudele ja muredele.

Lisaks soovitab Vabariigi President poliitikutel kaaluda ka väga oluliste volitustega Ida-Viru pöörde projektijuhti, kasvõi portfellita ministrit, kellel oleks voli üles võtta ja ära teha kõik see, mis Ida-Viru uueks loomiseks siinsete inimeste jaoks oluline ja kogu Eesti seisukohast kasulik on.