Käive vähenes aastaga 65,3 protsenti, 53,7 miljoni euroni.

Tallinkis töötas tänavu esimeses kvartalis 3900 töötajat võrreldes mullu sama perioodi 7200 töötajaga.

Ettevõte jätkab tegevust 96,4 miljoni eurose likviidsuspuhvriga, mis koosneb nii arvelduskrediidist kui ka kasutamata krediidi võimalustest. Lisaks on kontsernil 90 miljoni euro ulatuses välja võtmata käibekapitali laenu osa Põhjamaade Investeerimispangast (Nordic Investment Bank).

"Me teadsime, et ees ootab väga keeruline kvartal, kui pandeemiaolukord ilmutas halvenemise märke ja oli selge, et riigid kehtestavad uued reisipiirangud ja olemasolevad piirangud jätkuvad. Mullu, 2020. aasta esimeses kvartalis oli meil vähemalt kaks kuud, mil saime tegutseda enam-vähem normaalsetes tingimustes, samas kui sel aastal möödusid kõik kolm aasta esimest kuud viisil, mis tähendasid meie jaoks tegutsemist tugevate reisipiirangute oludes," kommenteeris 2021. aasta esimese kvartali majandustulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Nagu iga reisi- ja rahvusvahelise transpordi sektori ettevõte, jätkame ka meie oma tegevust, püüdes püsida äärmiselt paindlikuna ja loomingulisena, hoides kõiki kulusid rangelt kontrolli all, otsides alternatiivseid tuluallikaid, nii lühema kui ka pikema perspektiivi plaane iganädalaselt üle vaadates ja planeerides A-, B-, ja C-stsenaariumitele vastavalt. Samaaegselt on meie pilk pööratud meie koduturgude valitsuste ja ametivõimude ning EL institutsioonide poole, oodates pikisilmi jõudsat edenemist elanikkonna vaktsineerimiste rindel, vaktsineerimispasside väljatöötamise ja teiste vajalike sammude osas, mis võimaldavad ja lihtsustavad reisimist vähemalt Euroopa piires niipea kui võimalik," selgitas Nõgene.

"Hoolimata meie tulude olulisest langusest selle aasta esimeses kvartalis, on mul hea meel, et oleme suutnud ära hoida samaväärset auditeerimata kulumieelse ärikasumi kahanemist (EBITDA) ja seda tänu meie suurtele jõupingutustele hoida kulud kontrolli all, suurendada efektiivsust ja samuti ka mitmetele abimeetmetele, millele oleme saanud toetuda. Võrreldes tavapärase majandusaasta esimese kvartali tulemustega näiteks 2019. aastal, vähenes selle aasta esimeses kvartalis meie tulu küll 152 miljoni euro võrra, kuid kogumõju meie EBITDA-le oli siiski umbes -10 miljonit eurot. Seega, oleme väga tänulikud nii meie koduturu riikide valitsustele kui ka kõikidele oma töötajatele selle toetuse ning jõupingutuste eest, tänu millele oleme suutnud nina veepeal hoida kogu selle raske aja vältel," rääkis Nõgene.

"Lisaks on mul hea meel, et Tallink Grupi aktsionäride arv on kasvanud ka selle väljakutsete rohkel ajal, ulatudes tänase päeva seisuga ühtekokku 25 702 aktsionärini. Minu jaoks on see selge märk aktsionäride jätkuvast usaldusest meie vastu ning usust nendesse sammudesse, mida oleme astunud, kindlustamaks meie ettevõtte jätkusuutlikkust. Me plaanime teha kõik, mis meie võimuses, et pakkuda meie aktsionäridele edaspidi jälle head dividenditootlust," kinnitas Nõgene.

"Me loodame väga, et meil on võimalik ellu viia vähemasti mõned meie poolt eelolevaks suveks ette valmistatud tegvuskavad juba lähiajal, ja seega kindlustada, et selle aasta teiste kvartalite kokkuvõtted võiksid juba näidata paremaid tulemusi. Tallink Grupi meeskonna nimel võin öelda, et oleme kindlasti omalt poolt valmis ja motiveeritud, et plaanitud tegevused ellu viia," rõhutas Nõgene.