Käive kasvas aastaga 17,4 protsenti, 2,9 miljoni euroni. Kasum kasvas ligi 30 protsenti, ligi kahe miljoni euroni.

Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus on üüritulu küll seoses ajutiste allahindlustega võrreldes eelmise aasta I kvartaliga keskmiselt 22% võrra langenud, kuid ülejäänud kinnistute üüritulule kriis 2021. aasta I kvartalis olulist mõju ei avaldanud. Samas on osade üürnikega sõlmitud lisakokkuleppeid üürimaksete edasilükkamiseks kuni maikuuni, mis omakorda avaldab ajutist negatiivset mõju fondi rahavoogudele.

Paremad kasuminäitajad tulenevad peamiselt uute, 2020. aastal tehtud kinnisvarainvesteeringute üüritulu lisandumisest, kuid ka vakantsuse vähenemisest Leedu büroohoonetes. Covid-19 negatiivne mõju fondi üüritulule võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on ligikaudu 150 000 eurot. Ilma ajutiste Covid-19 allahindlusteta teeniks fondi konsolideeritud kinnisvaraportfell 8,3% kõrgemat müügitulu.

2021. aasta I kvartalis sõlmiti muuhulgas uued üürilepingud Ulonu ja Laisvese büroohoonetes Leedus, mis vähendas fondi vakantsuse määra 0,8%-ni. Kogu 124 000 ruutmeetrisest üüriportfellist on fondi kinnisvaraportfellis vakantseid pindu märtsi lõpu seisuga ainult 934 m2.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid