Kallas ütleb, et kuna Eestile on kombeks, et valitsused peavad oma sõna ja koalitsioonileppes oli kirjas, et raiesurve riigimetsale väheneb, siis nad arvestasid sellise otsusega juba käesoleva aasta II poolaasta raiete planeerimisel inimeste elukohtadele lähedastes metsades.

"Täpsemalt tähendab see seda, et asendasime lageraied raieviisina kõikjal, kus metsa kasvutingimused seda võimaldasid, turberaietega. Oleme ka juba ka sellele kavale mitmelt poolt positiivset tagasisidet saanud, nii et kindlasti kasutame seda võimalust nüüdses olukorras ka edaspidi. Tegelikult loodamegi tänavusest aastast kõige enam seda, et koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega saame inimestele oluliste puhkemetsade piirides ja sinna sobivates majandamisvõtetes kokkuleppele ning tulevikus inimestel teadmatusest tekkivaid hirme riigimetsa majandamise suhtes enam ei teki," räägib riigifirma juht.

Kallas jätkab, et mis riigimetsa majandamisest teenitava raha kasutamist puudutab, siis nagu ka keskkonnaminister Tõnis Mölder riigieelarve strateegiat tutvustades märkis, kui dividende nii palju tasuma ei pea ja raha jääb RMK-le alles, saavad nad senisest enam investeerida looduse hoidmisesse ja loodusharidusse.

"RMK-l on täna riigimetsas ligi 8000 erinevat külastusrajatist, lisaks 3000 km matkaradasid ja 8000 km teid, mis igapäevast korrashoidu ja parendamist nõuavad. Usun, et kuigi ka praegu on metsas käijate rahulolu meie taristuga üsna kõrge ja inimesi igal aastal metsas rohkem, siis kindlasti on siin parandamisruumi - kasutame selle võimaluse kindlasti ära. Igal juhul tuleb Kaja Kallase Valitsuse otsust tunnustada - see on RMK ajaloos esmakordne, kui valitsus riigimetsa majandamisest saadavate dividendide ootust vähendab!" arvab Kallas.