Auto omanikul oli sõlmitud kaskokindlustusleping, mis hõlmas ka salongiklaase. Enne lepingu sõlmimist edastas ta kohustuslikud fotod sõiduki kohta Salva kindlustusele. Kuid sõiduki klaasi tekkis mõra ja kindlustusselts keeldus klaasi vahetamise hüvitamisest, sest ettevõtte sõnul oli klaasis täke juba enne lepingu sõlmimist.

Kahjustus, millest võis tekkida pragu

Salva kindlustus oli seisukohal, et juba enne kindlustuslepingu sõlmimist võis fotolt näha esiklaasi kahjustust, millest on aja möödudes tekkinud pragu. Sellest tulenevalt on neil ka õigus keelduda kahju hüvitamisest. Kindlustuspoliisil on märge, et kui kahjujuhtumi käsitlemise käigus tuvastatakse, et sõidukil olid kahjustused enne kindlustusperioodi algust, ei pea ettevõte seda hüvitama.

Tarbijavaidluste komisjoni seisukoht oli, et kui Salva kindlustuse sõnul oli esiklaas varem kahjustatud, ei oleks nad pidanud klaasikindlustuse kaitset andma või tegema sellekohase märke kindlustuspoliisi.

Vaidlust arutleva komisjonile esitatud fotode põhjal ei olnud võimalik tuvastada, kas sõiduki esiklaas oli enne lepingu sõlmimist vigastatud või mitte. Komisjoni sõnul oli foto suurendamisel näha laiku, mida kindlustus ilmselt hindab vigastuseks, kuid foto teravuse tõttu ei ole võimalik aru saada, mis see on. Kokkuvõtvalt ei olnud kindlustuse poolt esitatud fotodega tõendatud, et sõiduki esiklaas oli vigastatud enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Tarbijavaidluste komisjon otsustas nõude rahuldada ja kindlustus peab hüvitama 600 eurot auto omanikule. Kui pooled komisjoni otsusega ei nõustu ja seda ei järgi, võivad nad pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.