Muutuvpalga hulka arvatakse ametnikule makstud tulemuspalk, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest.

Muu tulu hulka arvatakse lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest, valveaja, ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö eest makstud lisatasud ning tasud, mida on ametnikule makstud teiste seaduste alusel seoses teenistusülesannete täitmisega.

Põhimõtteliselt võib öelda, et need tasud on eelkõige kas silmapaistva töö eest või nö ootamatute tööülesannete täitmise eest.

Miks aga on tabelis nii palju vangivalvureid? Sest see on töö, mis toimub 24/7 ning ei tunne nädalavahetusi ega pühasid. Nii koguneb ületunde korralikult.

Tabelis on toodud 2020. aasta numbrid.