Eesti võttis 2014. aastal EIB-st laenu Euroopa Liidu struktuuritoetustest ellu viidavate projektide kaasrahastamiseks algselt 600 miljonit eurot. Nüüd suurendatakse laenu mahtu 120 miljoni euro võrra, et rahastada COVID-19 haigusega seotud valitsuse erakorralisi kulutusi.

"Euroopa Liidu toetusega teostatavate projektide kaasfinantseerimiseks EIB-lt 2014. aastal võetud laenu suurendamine 120 miljoni euro võrra suurendab riigi likviidsust ning annab meile täiendava võimaluse paremini toime tulla COVID-19 pandeemiast tingitud ettenägematute kuludega tervishoiu ja tsiviilkaitse sektoris," ütles rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross.

"Euroopa Investeerimispanga põhiülesanne on parandada inimeste elu panga rahastatavate projektide kaudu. Kunagi varem panga ajaloos ei ole see missioon olnud nii aktuaalne kui praegu. Meil on hea meel, et saame Eestit toetada, rahastades COVID-19-ga seotud testimisi, vaktsineerimiskampaaniaid ja tervishoiutaristut. Euroopast tuleva rahastamisega saab asju ära teha ja EIP-l on hea meel seda võimalust pakkuda," ütles Euroopa Investeerimispanga asepresident Thomas Östros.