Kuna erinevalt kõrgepalgalistest tippspetsialistidest ei ole tegemist avaliku elu tegelastega, on Ärileht rahandusministeeriumi avaldatud riigiametnike palkade tabelist seekord eemaldanud töötajate nimed. Samuti võtsime arvesse vaid täiskohaga töötavaid riigiametnikke. Kuna mõne ameti pidajaid on tabeli päras võrdlemisi palju(näiteks moodustavad tabeli lõpuosa pea täielikult kohtukordnikud), siis kehtib ka reegel, et tabelisse pääseb neist vaid kõige madalama palgaga ametiisik.