Balti riikide pealinnadest on Tallinna peredel kõige suuremad sissetulekud ning vaba raha jääb sundkulutuste katmise järel alles enim.

Leibkonna mudelite põhjal tehtud analüüsist selgus, et 70 ruutmeetri suuruses korteris elava kahe täiskasvanu ja kahe alaealise lapse igakuised kulud toidule, eluasemele ja ühistranspordile on Tallinnas kokku 1063 eurot, mis moodustab 37% pere sissetulekust. Riias elava pere samasugused kulud on kuus 950 eurot, mis on 47% pere sissetulekust ning Vilniuses elava pere kulud moodustavad sissetulekust 43% summas 954 eurot.

Pere tulud ja kulud

Baltimaade pealinnadest on kõige kallim elada Tallinnas, samas on Tallinnas elava pere sissetulek ka lõunanaabrite omast suurem. Koos lastetoetustega on neljaliikmelise perekonna keskmine netosissetulek Tallinnas 2897 eurot, Riias 2020 eurot ja Vilniuses 2207 eurot,“ selgitas analüüsi tulemusi Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

„Riia ja Vilniuse peredel on nii sissetulekud kui ka igakuised väljaminekud väiksemad kui Tallinnas elaval perel. Kuna Tallinnas elava pere sissetulekud on suuremad, siis jääb neil pärast sundkulude katmist kõige rohkem vaba raha alles,“ lisas Mari-Liis Jääger.

Toitumisteadlaste soovitatav neljaliikmelise perekonna toidukorv on kõige kallim Tallinnas, makstes 536 eurot ning moodustades 18% sissetulekutest. Kõige odavam toidukorv on Vilniuses, kus neljaliikmelisel perel kulub sellele 442 eurot kuus ehk 20% sissetulekutest. Riias kulub peredel soovitatavale toidukorvile 483 eurot kuus ehk 24% sissetulekutest.

Pere toidukorvi maksumus


„Võrreldes 2018. aastaga on pere toidukorvi maksumus kõige rohkem kasvanud Tallinnas, kallinedes 28 euro võrra. Riias on läinud pere toidukorv hoopis 22 euro võrra odavamaks ning Vilniuses ei ole toidukorvi maksumus nelja aastaga muutunud,“ rääkis Mari-Liis Jääger.

Kõigis kolmes Balti pealinnas on kodulaenu tasuvatel peredel eluasemekulud soodsamad kui kodu üürivatel peredel. Kodulaenu tasuvatest peredest on kõige suuremad eluasemekulud (laen, kommunaalmaksed, vesi, küte, elekter) Tallinnas, neljaliikmelisel perel kulub neile kuus 527 eurot. Riias on eluasemekulud 367 eurot ja Vilniuses 448 eurot.

Üürikorteris elava pere kulud eluasemele on oluliselt suuremad kui peredel, kes on soetanud kodu laenuga. Tallinna üürikorteris elaval perel kulub kuus eluasemega seotud kuludele (üür, kommunaalmaksed, vesi, küte, elekter) 705 eurot, Riias 558 eurot ja Vilniuses 703 eurot.

Eluasemekulud tuleks aeg-ajalt üle vaadata

„2018. aasta tulemustega võrreldes on vähenenud Tallinnas elava pere kulud veele ja küttele, kuid kinnisvara hindade kasv on kaasa toonud suuremad kulutused üürile ja kodulaenu maksetele,“ selgitas Mari-Liis Jääger.

Tallinnas on ühistransport tasuta neile, kes on oma elukoha pealinna registreerinud. Riias kulutab neljaliikmeline pere ühistranspordile 100 eurot kuus ning Vilniuses 64 eurot.

„Eluasemekulud tuleks aeg-ajalt üle vaadata. Teenuste paketid, mis võib-olla paar aastat tagasi olid soodsaimad ei pruugi seda enam olla ning mõistlik oleks uus teenusepakkuja leida. Kuigi igakuine sääst ei pruugi kuu lõikes märkimisväärne olla, moodustab see aasta lõikes arvestatava summa, mille pere saab säästmiseks kõrvale panna,“ rääkis Mari-Liis Jääger.