Küsimusele vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep:

Esmalt on oluline tähele panna, et õppepuhkust antakse kalendriaasta eest ehk et õppepuhkuse saamise õigust arvestatakse 1. jaanuarist 31. detsembrini, mitte õppeaasta järgi. Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele antakse töötajale ja ametnikule tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

Seega juhul, kui jaanuaris on töötaja kõik õppepuhkuse päevad ära kasutanud, siis ta sel aastal seda enam taotleda ei saa. Kui töötaja on tööandjat vahetanud ning kõik õppepuhkuse päevad kalendriaastas ära kasutanud, ei teki tal õigust uuesti õppepuhkuse taotlemiseks uue tööandja juures 30ks päevaks.

Küll aga on töötajal uue tööandja juures võimalus kasutada tasemekoolituse lõpetamiseks mõeldud täiendavalt 15 kalendripäevast õppepuhkust, mis tuleb tasustada töötasu alammäära ulatuses. Seda muidugi juhul, kui neid päevi endise tööandja juures ära ei kasutatud.

Täiendav õppepuhkus lõpetamiseks on mõeldud ennekõike õpingute lõpetamisega seotud tegevusteks viimasel õppeaastal (lõputöö kirjutamine, lõpueksamiteks valmistumine jmt). Samas ei reguleeri täiskasvanute koolituse seadus lõpetamiseks mõeldud õppepuhkuse kasutamist täpsemalt ning kõne alla võib tulla puhkuse kasutamine ka varem kui lõpetamise aastal.

Küll aga saab nimetatud puhkust kasutada vaid ühe korra - kui töötaja kasutab tasemeõppe lõpetamiseks mõeldud õppepuhkuse õpingute esimesel aastal ära, siis ei saa seda viimasel aastal enam kasutada. Sama lugu on ka siis, kui töötaja õpingute vahepeal uuesti tööandjat vahetab.