Halliste toob kirjas välja, et tegelikult on erinevad bussifirmad korduvalt sarnase palvega nii sotsiaalministeeriumi kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole pöördunud ning neile lubati veebruari keskpaigaks täpsustavat infot jagada, kuid seda pole seni saabunud.

"Mõistame, et jaanuarist kuni märtsini olid vaktsiinide tarnega probleemid, kuid praegusest meediakajastusest oleme aru saanud, et tarneprobleemid on lahenenud, mistõttu palume uuesti üle vaadata ja planeerida bussijuhtide vaktsineerimist esimesel võimalus," nõuab Halliste.

Halliste põhjendab enda soovi bussijuhtide ameti tähtsusega: bussijuhtide tööülesannete hulka kuulub pidev vahetu suhtlus reisijatega. "Valitsuse kehtestatud piirangute järgi on küll kohustuslik maski kandmine, kuid peame tõdema, et siiski osa reisijaid maski ei kanna."

Kui linnatranspordil on eraldatud juhikabiin ning praegusel hetkel ühistranspordis piletimüüki ei toimu, siis Hansabussil selliseid võimalusi ei ole, märgib Halliste. "Puudub kaitseklaas, mis klienti ja bussijuhti eraldaks."

Bussijuhtide riski suurendab Halliste väitel ka nende kõrge vanus - keskmine bussijuht on 54-aastane, mistõttu võib neil esineda rohkem kroonilisi haigusi.

"Tihe bussiliikluse toimimine on vajalik, kuna võimaldab reisijaid võimalikult palju hajutada. [...] Palume veelkord üle vaadata eelisjärjekorras vaktsineerimise valdkondade ja ametite nimekirjad ning kindlasti lisada sinna nimekirja ka bussijuhid. Samuti ootame tagasisidet, millal on planeeritud bussijuhtide vaktsineerimine," lõpetab Halliste oma pöördumise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole.