Koroonapandeemia on kestnud üle aasta ja paljud sel ajal töötuks jäänud seisavad nukra tõdemuse ees: pole ei tööd ega ka töötuskindlustushüvitist. Iga päev lõppeb hüvitis sadadel inimestel. Peale nende on hulk töötuid, keda ei koondatud ja kes ei saanudki seetõttu hüvitist ega toetust.

„Lähikuudel lisandub hüvitise lõppemise tõttu iga kuu tuhandeid inimesi, kellel pole mitte mingit sissetulekut,” nendivad Praxise analüütikud.