Ministeerium on kaalunud pärast väljatöötamiskavatsusele laekunud tagasiside analüüsimist erinevaid võimalusi parima lahenduse leidmiseks, et finantsteenustega seotud vaidluste lahendamine oleks efektiivne ja finantsteenuse klientidele kättesaadavam. Ministeeriumi kõneisik ütleb Ärilehele, et käesoleval hetkel on nad jõudnud arusaamiseni, et finantsinspektsiooni juurde loodav lahendus võiks seda eesmärki täita ehk kõige paremini.

„Vaidluste lahendamine peaks olema kiire, otsused läbipaistvad ning see peaks olema taskukohane ja kättesaadav võimalikult paljudele finantsteenuste klientidele," ütleb ta.

Samas on arutelud loodava lahenduse üksikasjade osas alles pooleli. Töötatakse selle nimel, et ombudsman võiks alustada tööd 2023. aastal, kuid see eeldab nii seaduste väljatöötamist kui ka selle üksuse ülesehitamist.

„Juhime tähelepanu, et täna ja ka septembris on tarbijatel võimalik pöörduda tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kes menetleb kohtuväliselt muu hulgas tarbijate muresid seoses finantsteenustega. Lisaks saab pöörduda finantsinspektsiooni poole, kui seoses teenuse osutamisega on kliendil etteheiteid," toob ministeerium välja.

Paralleelselt paneb ministeerium nende esindaja sõnul suurt rõhku elanikkonna rahatarkuse edendamisele, tagamaks et inimeste investeerimisotsused on tehtud teadlikult ja kaalutletult, tutvudes eelnevalt ka teenust osutava isiku taustaga.