Möödunud aastal alustas TTJA e-poodide sooduskampaaniate kontrolli ning ka tänavu kontrollitakse sooduskampaaniate tegemist suuremates ehituskauplustes, mööblikauplustes ja e-kaubamajades. TTJA jälgib 20 e-kauplust ning seirab iga päev üle 600 toote. Amet kontrollib, kas antud kauplused teavitavad tarbijaid soodusmüügist kooskõlas tarbijakaitseseadusega.

Esimese kvartali jooksul on üks TTJA poolt tuvastatud peamisi rikkumisi tavahinna eksitav kuvamine tarbijatele, selgitas TTJA kaubandustalituse jurist Maarja Mere. „Nimelt tõstavad kauplejad enne sooduskampaaniat hinnad üheks-kaheks päevaks kõrgemaks, et näidata allahindluse suurust tegelikust suuremana. Taoline kauplemisvõte on tarbijat eksitav ja keelatud, kuna tarbijale kuvatakse saadavat hinnaeelist tegelikkusest suuremana," rääkis ta.

Teiseks tuvastas kontroll, et soodusmüügikampaaniad ei olnud ajaliselt piiratud ehk sooduskampaania lõpukuupäeva ei olnud tarbijale avaldatud. „Soodusmüük peab kestma piiritletud aja ehk sooduskampaanial peab olema algus- ja lõpukuupäev," märkis Mere.

Sooduskampaania kuupäevade avaldamine on oluline, et tarbija teaks, mis perioodi jooksul kaupleja pakutav hinnaeelis kehtib ning ta saaks teha informeeritud ostuotsuse. Vastasel juhul jääb tarbijale arusaamatuks, kui kaua on soodushind kehtinud või kui kaua saab toodet veel soodustingimustel osta. „Sooduskampaania lõpukuupäev tuleb märkida ka hooajalistele allahindlustele või lõpumüükidele," sõnas Mere.

Kolmandaks tuvastas TTJA e-kaupluste kontrollimiste käigus, et soodusmüügikampaaniaid korraldatakse sageli järjestikku või väga väikese ajalise vahega. Selle tulemusel pole tarbijal võimalik aru saada, mis on toote tavahind ja soodushinnaga kaasnev hinnaeelis. „Heade kaubandustavadega on vastuolus praktika, kus tarbijale ei ole avaldatud teavet, et tooted on järjestikuste sooduskampaaniate raames püsivalt allahinnatud. Taolisel juhul võib soodushinda pidada toote tavahinnaks, kuna toode on antud hinnaga pakkumises suurema osa ajast. Püsivate allahindluste puhul näitavad ka hinnagraafikud, et toodete hindades pole muudatusi toimunud, mistõttu on tarbijale kuvatav hinnaeelis üksnes näiline," tõdes Mere.

Kui tarbijal tekib soodusmüügiga seoses küsimusi, tasub vajadusel küsida kauplejalt täpsemat infot. Kui kauba tavahind on märgitud võrdluses teiste kaupluste tavahindadega väga suureks, kutsub TTJA tarbijaid üles märkama ja tähele panema, et kas kaupleja pakutav hinnaeelis vastab tegelikkusele.