„Personalipoliitika üheks põletavamaks teemaks on tänapäeval kindlasti paindlikkus ja seda mitte ainult paindliku tööaja osas, vaid laiemalt. Üha rohkem soovib töötaja ise valida, kuidas ta eesmärke saavutab, milliseid vahendeid selleks kasutab ning kuidas leida sünergia eraelu ja töö vahel. Tänapäeval pole mõtet enam rääkida töö ja eraelu lahus hoidmisest, vaid sellest, kuidas ühildada päris mina ja töö mina," sõnas Inbanki personalijuht Jaanika Lill.

Ta usub, et mida suuremat paindlikkust ettevõte pakub, seda motiveeritumad on töötajad oma ülesandeid täitma ning end pikaajaliselt ettevõttega siduma. „Nii kaua, kui täidetakse eesmärke ning tulemused ei kannata, ei ole vahet, kus töötaja asub. Näiteks, kui töötaja kireks on surfamine ja ta soovib sügisel minna kaheks kuuks Portugali kaugtööd tegema, et seal vabal ajal laineid püüda, siis tasub talle seda võimaldada. Kaugtööd tegevad inimesed on osutunud üheks kohusetundlikemaks, nad ei kuritarvita tööandja usaldust," sõnas Lill.

Kontor on ja jääb, kuid kontori roll muutub

Kuigi tänu koroonakriisile on kaugtöö muutunud tavapärasemaks, siis ei kao ka kontori tähtsus kusagile. „Kontori tähendus on kindlasti juba muutunud. Kui vanasti oli kontor koht, kus tehti tööd, siis tulevikus saab see pigem olema koht, kus luuakse tiimitunnet, häid suhteid, ühtset töökultuuri. Kontor on ja jääb, kuid küsimus on, mida kontoris tehakse," lausus Inbanki personalijuht.

Tema sõnul on Inbank kontori usku, kuid see ei tähenda, et töötaja peab kontoris olema kõik viis tööpäeva nädalas. „Kodukontor kindlasti jääb, kuid selle kõrvale jääb ka vajadus personaalse kontakti järele. Koosolekud, brainstormid, ühisüritused on alati inspireerivamad ja tõhusamad, kui kolleegid kohtuvad silmast silma," lisas Lill.

Inbanki personalijuht usub, et Inbankis on uue personalijuhi suurimaks väljakutseks, kuidas kasvu valguses hoida panga DNA-d ja töökultuuri. „Fintech maailm on nii kiiresti muutuv ja arenev, et nii ettevõte ise kui ka kõik töötajad peavad olema dünaamilised ning valmis muutusteks. Täna on vaja teatud rolle ja oskusi, kuid homme võib see muutuda ning töötajad peavad olema valmis kiiresti kohanema," sõnas Inbanki personalijuht.

Otsitakse tahtmist asju ära teha

Jaanika Lill rõhutas, et kuna konkurents tippspetsialistide vastu aina kasvab, siis peavad ettevõtted vaatama kriitiliselt üle, mida ettevõte töötajatele pakub. „Kui varasemalt oli töötajale kõige olulisem palganumber ja hüved, siis täna on selleks ettevõtte missioon, töötaja roll ja paindlikkus. Alles seejärel tulevad kõik muud tegurid nagu palk, stiilne kontor, tasuta snäkid ja ühisüritused," sõnas Lill.

Tema praktika kohaselt on just tippspetsialistidele kõige olulisem, et ettevõtte missioon ja väärtused klapivad inimese mõttemaailmaga ning tulevane roll pakub piisavalt arenguvõimalusi. „Siiralt usun, et enamik inimesi soovib areneda ning kui selleks võimalusi ei nähta, siis ei võeta ka pakutavat positsiooni vastu," lisas Lill.

Ta usub, et muutumas on ka see, mille järgi ettevõtted inimesi otsivad. „Eelkõige otsitakse õpihimulisi inimesi ja tahtmist asju ära teha, alles seejärel teadmist ja kogemust. Alati pole oluline ka ülikoolikraad, kui inimesel on olemas kogemus varasemalt töökohalt," ütles Lill.