Suurtehinguga müüdi Uus Maa Ärikinnisvara OÜ vahendusel kokku 3811,2 m2 ehk kõik 25 Kalaranna Kvartali esimese ehitusetapi äripindadest. Samuti on pooltel täiendav kokkulepe järgmise etapi äripindade ostmiseks, mis lisab tehingu koguväärtusele 2,76 miljonit eurot käibemaksuga. Sellega ületab tehingu koguväärtus 16 miljonit eurot.

Esimese ehitusetapi äripinnad antakse üle ja lõplikud müügitehingud sõlmitakse järk-järgult vastavalt valmimisele. Seetõttu on oodata tehingust saadavate tulude kajastamist aasta teises pooles. Ehituse teisele etapile on väljastatud ehitusluba ning käimas on projekteerimistööd ehitushanke alustamiseks.

Tallinna vanalinna piirile kerkiv Kalaranna Kvartal saab esimeseks päris oma liivarannaga elukeskkonnaks pealinnas. Kvartali ehitust alustati 2020 aasta alguses ning käimasoleva ehitusetapi käigus valmib 8 maja, hooneid ühendav linnaväljak ning Kalaranna pargiala. Samuti korrastatakse sadama- ning rannaala, kus suuresti säilitatakse olemasolev looduskeskkond. Esimeste majade, pargi-, sadama- ja rannaala valmimine jääb 2021. aasta suvesse ning kogu esimene etapp valmib 2022. aasta kevadel.

Kalaranna Kvartal toob pealinna mereäärssesse piirkonda põhjamaist miljööd ning rikastab arhitektuuriliselt linnaruumi. Börsiettevõttele on väga oluline, et kvartali äridele suunatud ruumi hakkab kujundama sarnaste väärtushinnangutega omanik, kes võtab arvesse nii piirkonna ajalugu ja eripära kui elanike ja külastajate huve. Oluliseks lüliks suurehingu sõlmimisel oli Uus Maa Ärikinnisvara, kes hoolitseb kogu sealse rannikupiirkonna ärikinnisvara heaolu eest.

Kalaranna Kvartal kujuneb tänu oma mereäärsele asukohale südalinna vahetus läheduses oluliseks lõimpunktiks nii elanikele kui külastajatele. Maju ühendavat väljakut ääristavad kõrgetele esimestele korrustele jäävad äripinnad, mis tänu unikaalsele asukohale tulevikus kahtlemata oma potentsiaali täidavad. Uus Maa Ärikinnisvara OÜ juhatuse liikme, Eduard Sorokini hinnangul on Kalaranna Kvartali puhul tegemist Tallinna mereäärse „Kuldse Miili" olulise osaga, kus ühes punktis saavad kokku sadamapiirkonna, kesklinna, vanalinna, Kalamaja kui merepromenaadi jõujooned. Kalaranna Kvartalit iseloomustab suurepärane arhitektuur- ja funktsionaalsus ning oluline rõhuasetus haljastusele ja avalikule ruumile, millega jätkab kvartal ka Tallinna rohelise pealinna joont. Eduard Sorokini hinnangul on tehingul Eesti ärikinnisvara kontekstis oluline tähendus, sest sellega paika uus tänavatasapinna kaubanduspindade turuväärtuse benchmark. Kõrge, tuntud turuosaliste üürihuvi projekti pindade suhtes annab tunnistust, et ärid on uueks majandustsükliks valmis.