Vaktsineerimise juhid on aru saanud, et ei pruugi teatud Eesti paigus ilma suurettevõtteid kaasamata vaktsineerimise tempot piisavalt hoida. Nüüd lükatakse Ida-Virumaal ja Harjumaal käima töökohtadel kohapeal vaktsineerimist, mida ettevõtjad on juba mõnda aega pakkunud.

Statistika näitab, et kõige suuremad vaktsineerimise mahajäämused on Eestis Ida-Virumaal ja teatud Harjumaa paigus – eriti Lasnamäel ja ka näiteks Maardus. Teisisõnu piirkondades, kus elab palju venekeelseid inimesi, kelle seas on eri põhjustel vaktsineerimise ind väiksem.

Teisalt on aga samades paikades olnud ühed suuremad koroonasse nakatumise numbrid. Seda on epideemia ajal palju seletatud tõsiasjaga, et venekeelsed inimesed töötavad rohkem kui eestlased ettevõtetes ja töökohtadel, kus ei saa kodukontorisse inimesi saata. Näiteks tööstusettevõtetes, klienditeeninduses jne.

Taolised ettevõtted on kogu pandeemia aja kõndinud noateral. Kui koroona lööb kollektiivi, siis võib see tähendada terve tootmise seiskamist ja tuua kahju ettevõttele ning muuta töökohad ebakindlaks. Ettevõtjate liidud on seepärast avaldanud pikka aega soovi, et võimaldataks ka töökohtadel vaktsineerimist, kus ehk on töötajatel üheskoos julgem seda ette võtta ning saab ka inimestele rääkida vaktsineerimise otsesest seotusest nende sissetuleku ja töökohaga.

Massivaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles Ärilehele, et töökohtadel vaktsineerimist suuremates ettevõtetes lükatakse käima. „Töökohas vaktsineeritakse peaasjalikult Harjumaa ja Ida-Virumaa ettevõtetes, sest neis kahes maakonnas on vaktsineerimisega hõlmatus Eesti madalaimate seas. Haigekassa on läbi erialaliitude ühendust võtnud kümnete ettevõtetega, et kokku leppida asutustes ja ettevõtetes kohapeal vaktsineerimine,“ rääkis Seer.

Praegu pakutakse Seeri sõnul ettevõtetes vaktsineerimist veel samadel tingimustel nagu käib üleüldine vaktsineerimine. „Töökohas vaktsineeritakse vastavalt hetkel avatud vanuserühmadele ehk sel nädalal pakutakse ainult 50aastastele või sel aastal 50aastaseks saavatele inimestele. Töökohas vaktsineerivad haigekassa eratervishoiuasutustest lepingupartnerid,“ seletas kaitsepookimise juht.

Kuid juba järgmisest nädalast tehakse töökohtadel vaktsineerimise projektis Ida-Virumaal suured muutused. „Esmaspäevast teeme Ida-Virus tööandjate juures vaktsineerimise vanusepiiri lahti ehk kui tööandja suudab teatud hulga oma töötajad motiveerida vaktsineerima, siis tuleb vaktsineerija kohapeale ja kaitsesüsti võivad saada kõik täisealised töötajad,“ märkis Seer.

Ta põhjendas seda otsust tõsiasjaga, et seal maakonnas on nakatumine jätkuvalt Eesti keskmisest kõrgem, vaktsineeritute hõlmatus aga madalam. „Loodame suurt tööandjate huvi, samas sõltub see, kui kiiresti soovijate juurde vaktsineerima jõuame, vaktsiinide tarnest ja ka haigekassa partnerite logistikast. Seetõttu võib minna aega, kuni kõigi soovi avaldanud tööandjateni jõuame. Palume kannatlikkust ja mõistmist,“ lausus Seer.

Massivaktsineerimise projektijuht kirjeldas, millistele kollektiividele ja ettevõtetele on töökohal vaktsineerimine suunatud. „Soovisime ennekõike vaktsineerimisvõimalust tagada võimalikult suurtele kollektiividele, et vaktsiini transporti oleks lihtsam korraldada ja rohkem selles vanuses inimesi saaks vaktsineeritud. Kaardistuse tegime põhimõttel, et vähemalt 50100 inimest oleks ühes ettevõttes. Samas oli koostöös teenuspakkujaga võimalikud ka erilahendused, et kui näiteks ühes hoones või piirkonnas olid kaks paarikümne soovijaga ettevõtet. Küsisime ettevõtete huvi kohta ka läbi erialaliitude jt ettevõtlusorganisatsioonide,“ rääkis ta.

Seer tõi ka välja esimesed konkreetsed ettevõtted, kus süstijad on juba käinud või kokkulepped vaktsineerimisteks töökohtadel olemas. „Tänaseks on töökohas vaktsineerimiseks tehtud kokkulepped (või juba ka vaktsineerimine toimunud) näiteks Omnivaga, Teliaga, Maximaga. Lisaks mitmed ettevõtted Ida-Virus ja Lääne-Virus, kus paljud töötajad käivad tööl madalaima hõlmatusega Ida-Viru maakonnast. Mitmed läbirääkimised on veel käimas, aga suurusjärgus 15 ettevõttega on kokkulepped töökohal vaktsineerimiseks tehtud,“ seletas ta.