Mõlemad abikaasad on ärikeelu all. Selleks, et lugu jutustada, tuleb sisse ka Valter Malmi nimi. 2012. aasta sattusid Malm ja Põder tähelepanu keskmesse, kui Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas neile kahtlustuse suurejoonelises kelmuses, omastamises ja maksejõuetuse põhjustamises.

2008-2012 olid nad enda juhitud ettevõtte vara omastanud ja kulutanud kogusummas 841 000 eurot. Nad võtsid ettevõttele põhjendamatuid kohustusi ja eelistasid oma huve teiste võlausaldajate huvidele, põhjustades sellega ettevõtte maksevõime olulise vähenemise ja maksejõuetuse.

Kriminaalasja eeluurimisel kogutud andmetel kasutasid Põder ja Malm ettevõttest raha välja kandmiseks erinevaid skeeme. Näiteks esitas ettevõte pangale laenuraha väljamaksmiseks dokumente tööde kohta, mida tegelikult ei teostatud ning osa saadud laenurahast kanti hoopis meeste endi kontodele

Samuti tegid kaks sõpra süüdistuse järgi mitmeid tehinguid kolme Valgas asuva kinnistuga, mille eesmärk oli viia vara ettevõttest välja ning tekitada endale kunstlik eelis teiste võlausaldajate ees.

Veel jäeti maksuhaldurile esitatud tuludeklaratsioonides kajastamata kinnistute müügilt saadud tulu, mille tulemusel jäi riigile laekumata kokku 424 000 eurot tulumaksu.

Viimane otsus tuli alles hiljuti

Põder ja Tõnissoo mõisteti aga süüdi rahapesus, sest nad korraldasid ettevõttest välja viidud rahaga mitmeid tehinguid, mille eesmärk oli raha kriminaalse päritolu varjamine. Tõnssoole esitati süüdistus ka soodustuskelmuses, mis oli seotud PRIAga. Ta ise töötas seal ametnikuna ning lahkus omal soovil 2012. aastal.

Ringkonnakohus tegi nende asjas viimase otsuse alles 9. jaanuaril 2020, pärast seda, kui Põder ja Tõnissoo olid esitanud varasema karistuse osas apellatsioonkaebuse. Roland Põdra lõplikuks karistuseks määrati ringkonnakohtus üks aasta, viis kuud ja 27 päeva. Tõnissoo sai karistuseks kaks aastat ja kolm kuud vangistust, millest arvati maha eelmise kohtuotsuse järgi täielikult ära kantud aasta ja kaks kuud vangistust. Lõplikuks karistuseks jäi niisiis aasta ja üks kuu.

Nüüd on oksjonile pandud nende viimane kinnisvara, 2014. aastal soetatud korter Tornimäe 7 asuvas 30-korruselises 117 meetri kõrguses hoones. Oksjonil osalemiseks tuleb maksta 22 000 eurot tagatisraha ning alghind on 220 000 eurot. Korteri üldpind on 58 ruutmeetrit ning see on koormatud üürilepinguga.

Vaata lähemalt Oksjonikeskkonna lehelt.