Käive vähenes aastaga kümme protsenti, 25 mln euroni. Ettevõtte korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 13 miljonit eurot (-20%) ja kasumiks kujunes 6,8 mln eurot (-31%).

Esimeses kvartalis müügitulud langesid küll 2,9 mln eurot ja korrigeeritud EBITDA ning kasum 3,1 mln eurot, samas 2020. aasta korrigeeritud EBITDA ja kasum sisaldasid ühekordse tehinguna kasumit Paljassaare sadama varade müügist summas 1,6 mln eurot. Seega ilma ühekordset mõju arvestamata on korrigeeritud EBITDA ning kasum vähenenud vaid 1,5 mln eurot ehk I kvartali müügitulude langusest poole kompenseerisime kulude kokkuhoiuga.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt mõjutatud pandeemiast ja kehtestatud liikumispiirangutest, seda eeskätt reisisadamate segmendis. „Reisijate äri langust aitab osaliselt katta jätkuv kaubamahu kasv mitmes lastiliigis ja stabiilne seis laevanduses. Stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeeringutega ning esitada üldkoosolekule dividendipoliitikat järgiv ettepanek ka tänases üleilmse kriisi olukorras," selgitas Kalm.