Boston Consulting Group'i, CVKeskus.ee ja tööportaale ühendava võrgustiku The Network poolt korraldatud ülemaailmsest tööturu-uuringust Decoding Global Talent ilmnes, et tervelt 41% töötajatest tajub, et automatiseerimine ohustab üha rohkem nende praegust ametikohta. Lisaks suurendas eelmisel aastal inimestes ebakindlust töökoha pärast ka tervisekriis ning 68% töötajatest tõigi uuringus välja, et nad on valmis õppima uusi oskusi ja tegema karjääripöörde.

Huvi ümberõppeks on suurim töötajate seas, keda tervisekriis rohkem mõjutas - näiteks paljud teenindusega seotud töödel töötavad inimesed hakkasid kahtlema oma valitud karjääritees. Lisaks on õppimisele rohkem avatud ka oma karjääritee alguses või keskel olevad inimesed, kes on nooremad kui 40 eluaastat.

Automatiseerimise pärast muretsevad enim lisaks klienditeeninduses (48%) töötavatele inimestele ka finantssektoriga seotud töötajad (48%). Kõige vähem tunnetavad automatiseerimises ohtu aga sotsiaaltööga tegelevad inimesed (29%) ning õigus- (33%), teadus- (34%) ja tervishoiu valdkondade (35%) töötajad.

„Balti riikides tajutakse automatiseerimise ohtu pisut vähem, kuid siiski tõi 30% vastajatest välja, et neilgi on kasvanud mure oma tänaste teadmiste ja oskustega tehnoloogia kiirele arengule jalgu jääda," sõnas CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Samuti tõi Balti riikides pea seitse vastajat kümnest (67%) välja, et nad on valmis õppima mõnda muud eriala, mis lubaks neil tulevikus töötada tänasega võrreldes hoopis teisel ametikohal," lisas Henry Auväärt.

Töötajad on enim huvitatud IT-sektori töödest, kus on Eestis ka suurim tööjõupuudus

Kõige enam on töötajad huvitatud arendama oma digitaalseid oskusi ja õppima selgeks mõne IT-valdkonna töö. Suurem huvi on ka erinevate kontoritööde ja juhtimist arendavate oskuste järele nagu näiteks konsulteerimine, turundus ja värbamine.

Uuringust joonistub samuti välja, et kõige meelsamini soovitakse siiski liikuda tänase tööga sarnaste valdkondade töödele. Näiteks müügisektori töötajad huvituvad rohkem turundusalastest töödest ja vastupidi ning tervishoius töötavad inimesed sotsiaaltöödest ja vastupidi.

„Pisikesel Eesti tööturul on ümberõppe suurendamine hädavajalik, sest näeme ka praegu sektoreid, kus peamiseks arengupiduriks on endiselt terav tööjõupuudus - näiteks koguni 81% IT-sektori tööandjatest tõi käesoleval kevadel läbi viidud Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee värbamispraktikate uuringus välja, et nad ei leia kodumaiselt tööturult piisavalt tööjõudu. Samal tasemel ei olnud tööjõupuudust uuringus näha mitte üheski teises sektoris," sõnas Henry Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et tehnoloogia kiire arengu tõttu on aga siiski väga keeruline ennustada täpselt, missuguste oskuste ja teadmistega inimesi tööandjad näiteks kümne aasta pärast vajavad. „Ainus võimalus püsida tööturul konkurentsivõimelisena ongi säilitada huvi õppimise vastu."

Decoding Global Talent uuringu andmetel suurendatakse praegu oma kogemusi ja teadmisi peamiselt olemasoleva töö kaudu (65%), iseseisva õppimisega (62%) ja veebikursuste abil (48%).

Traditsioonilistes haridusasutustes on oma teadmisi ja oskusi viimasel ajal parandanud 37% vastajatest ja umbes sama paljud töötajad (36%) on kasutanud teadmiste uuendamiseks ka erinevaid mobiilirakendusi.