Eelmisel aastal oli grupil 6,5% käibe langus, kuid teeniti 319 miljonit eurot tulu. Seda suudeti tänu 8726 liikmelisele meeskonnale kokku 159 restoranis Eestis, Kreekas, Lätis, Leedus, Maltal ja Rumeenias. Ühtegi koroonaviirusega seonduvat töökaotust ei olnud ja inimeste arv vähenes terve aasta jooksul 24 isiku võrra. Grupp säilitas oma töötajate arvu, kasutades riiklike palgatoetuse programme.

Kõikidel turgudel toimus äritegevuse katkemist, mis avaldas suurimat mõju Maltale, mille üldine müügilangus oli 2019. aastaga võrreldes 15,7%. Teistel viiel turgudel oli müügilangus madalam - Rumeenia ja Kreeka 8%, Leedu 3,3%, Eesti 2,2% ja Läti 1%. Eelmisel aastal avati kolm uut söögikohta Rumeenias, üks Leedus ja üks Kreekas. 14 juba olemasolevat söögikohta arendati kaasaegsemaks läbi iseteeninduskassade ja lauateeninduse võimaluste. 2020. aasta lõpuks võeti kõigis 145 söögikohas kasutusele McDelivery teenus. Kreekas sulgeti kaks söögikohta.

Kuigi 2021. aasta väljavaated on paljugi veel koroonaviirusega seotud on selle mõju eeldatavasti siiski väiksem kui 2020. aastal. Kärped kulude osas ja range eelarvekontroll ettevõttes veel säilivad. Viimasel paaril kuul on mõned turud teinud suuri edusamme vaktsineerimisel, mis kõikide eelduste kohaselt võiks elavdada ka äritegevust. Valitsuste poolt kehtestatud piirangud peaksid vaikselt pehmenema, eriti Kreekas ja Maltal, kus valitsused on otsustanud turismiga mõne nädala jooksul uuesti alustada.

2021. aastal on plaanis avada kaheksa uut McDonald's söögikohta. Nendest kolm avati juba esimese kvartali lõpus Rumeenias, Kreekas ja Leedus.

Jaanuaris määras Premier Capital uueks finantsjuhiks Geoffrey Camilleri. Camilleri ühines grupiga Hili Venturesist, mis on Premier Capitali ema ettevõte. Seal oli ta finantsjuht aastast 2014.

„2020. aasta näitas väga selgelt, et ettevõtte on kõigele vastupidav. Tänu McDrive ja McDelivery teenustele said söögikohad jätkata meie külastajate teenindamist," ütles Premier Capitali tegevjuht Victor Tedesco. „Olulisel kohal oli ka töökohtade hoidmine ja tavapärase äritegevuse jätkamine. Ka meie meeskonnaliikmed olid väga kokkuhoidvad ja pühendunud oma töös. Tänu meie töötajatele said inimesed nautida toitu turvaliselt kodudes, kui ka meie söögikohtade McDrive kaasaostu aladelt läbi sõites."

Premier Capital on Malta päritolu McDonald's söögikohtade frantsiisi pidaja kuuel Euroopa turul. 2020. aastal teenis ettevõte 19 miljonit eurot maksueelset kasumit. 2019. aastal oli kasum 28 miljonit eurot. McDelivery ja McDrivekaasaost toetasid peamiselt söögikohtade aktiivse toimimise jätkamist terve pandeemia ajal.

Kriisi ajal elamine ja töötamine on Tedesco sõnul olnud oluline kogemus ja õpetanud palju. „Seetõttu jälgime jätkuvalt olukorda igas riigis, mis kuulub meie tegutsemisalasse, kuid teeme seda eelnevast oluliselt suurema kindlustundega. Jälgime, milliseid võimalusi praegune olukord meile anda võib ja seame jätkuvalt meie meeskonnaliikmete ja külastajate turvalisuse esikohale. Usume, et saame kriisist tugevamatena väljuda. Oleme seni säilitanud turuliidri positsiooni viiel turul kuuest ja saame usaldada meie inimesi söögikohtade juhtimistel. Ootame väga, et saaksime taasavada uksed ja tervitada inimesi meie söögikohtade sees."