Eesti pensionireform on vastu võetud, võimaldades inimestel oma säästud pensionisüsteemi II sambast välja võtta ja luues võimalusi oma raha investeerimiseks. 2021. aasta esimeses kvartalis kasvas laenude investeerimiseks mõeldud turg Mintos Eesti kasutajate osas 20%.

Mintoses on nüüd 19 432 registreeritud investorit Eestist, võrreldes eelmise aasta aprilli 16 065 investoriga. "Enamik eesti investoreid on 3034-aastased, mis on sarnane vanuserühmaga, kes kõige aktiivsemalt pensionifondist raha välja võtab ja reinvesteerib," jagas Mintose tegevjuht Martins Sulte. Keskmine investeering Eesti investori kohta Mintose platvormil on praegu 2987 eurot, mis on püsiv kasv võrreldes aastataguse ajaga, mis oli 2020. aasta teises kvartalis 2035 eurot investori kohta.

Muud statistikat vaadates on huvitav märkida ka seda, et Eestist pärit naised on Mintose platvormil olnud üsna aktiivsed. Eelmisel aastal moodustasid eesti naised 36% kõigist äsja registreeritud eesti investoritest, mis on suurim naisinvestorite kohordi kasv kogu Euroopas.

Hiljuti finantseerisid Eesti investorid ainuüksi selle aasta esimeses kvartalis 16,1 miljoni euro väärtuses laene, mis tähistab märkimisväärset 12% kasvu võrreldes 2020. aasta viimase kvartaliga. „Kumbki Balti naaber ei jõudnud Eesti rahastatavate laenude arvule Mintoses lähedale," paljastab Mintose tegevjuht veelgi. "Eestist pärit jaeinvestorid on oma portfelli hajutamisega Mintose platvormil olnud üha aktiivsemad ja ennetavamad."

Kuna pensionifondid investeeriti suures osas traditsioonilistesse varaklassidesse, investeeritakse väljavõetud raha tõenäoliselt muudesse pikaajalistesse investeeringutesse. Tõenäoliselt uurivad eestlased, kes on valmis investeerima, aktsiaid, kinnisvara, laene või muid alternatiivseid investeerimisvarasid.

Varase pensioni väljamaksmise tulemuseks on hinnanguliselt 3,7% riigi SKPst. Prognoositakse, et Eesti majandus jõuab pandeemiaeelsele tasemele selle aasta viimaseks kvartaliks, kuna riigi SKP eeldatav kasv 2021. aastal on 3%.