Kui pakkumine õnnestus, saab fond 15,13 miljonit eurot.

Aktsiaid pakutakse Eesti era- ja juriidilistele isikutele.

Olemasolevatel aktsionäridel, kes olid kantud fondi aktsionäride nimekirja 29. aprilli 2021. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga, mis ei piira ega välista olemasolevate aktsionäride õigust uusi aktsiaid märkida rohkem või vähem või uusi aktsiaid üldse mitte märkida.

Aktsiapakkumine algab reedel kell 9 ja kestab 31. maini kella 16-ni.

Fond kasutab pakkumise käigus kaasatud raha muuhulgas Pirita Pansionaadi omandamisel 3 miljoni euro suuruse sildfinantseeringu lõpetamiseks, airBaltic büroohoone laenu refinantseerimises 1 miljoni euro ulatuses ja Saules Miestas kaubanduskeskuse kinnistule eraldiseisva hoone ehitamise finantseerimiseks summas 0,7 miljonit eurot, milles ehitustööde valmimise järgselt asub tegutsema KFC frantsiisi alusel kiirtoidurestoran.

Ülejäänud 10,4 miljoni euro osas uute kavandatavate investeeringute tegemiseks. Fond on pidamas läbirääkimisi Leedus uue kinnisvarainvesteeringu omandamiseks kogumahus 10 miljonit eurot, millest 5 miljonit moodustaks omafinantseering, kuid vastavat kohustavat lepingut ei ole sõlmitud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid