Võlausaldajate esindajana osales pressikonverentsil vandeadvokaat Maria Mägi ning samuti on kohal endine ERIALi suhtekorraldaja Raul Kalev.

Pressikonverentsil selgus, et varem ERIALi esindanud Raul Kalev on loonud uue äriühingu ELHÜ Grupi mille eesmärgiks on koondada piisavalt ERIALi hoiustajaid, vahetamaks välja ERIALi ning seeläbi ka selle tütarettevõtete juhtkonnad. "Meie eesmärgid on väga selged soovime koondada võimalikult suure osa hoiustajatest, liikmetest ning võlausaldajatest. Soovime neid esindada ja koondada selleks, et kutsuda tagasi kõik ERIALi juhtorganid alates volikogust, nõukogust ja juhatusest. Tahame need asendada usaldusväärsete inimestega, kes on näoga hoiustajate poole," seletas Raul Kalev pressikonverentsil enda plaane.

Raul Kalevi sõnul on ERIALi juhtkonnas endiselt kriminaaluurimise all olevad isikud, kes lubasid sealt lahkuda juba veebruaris, mistõttu puudub paljudel võlausaldajatel usaldus praeguse ERIALi juhtkonna vastu.

Samuti kritiseeris Kalev teravalt ERIALi saneerimiskava, kus on muuseas kirjas, justkui oleks mitmed Eesti meediaettevõtted tunnistanud, et esitasid ERIALi kohta vääraid hinnanguid. "Kui keegi ajakirjanikest on teadlik, et mõni meediaväljaanne on selliseid järeldusi teinud, siis palun andke meile teada, sest mul hetkel selline info puudub," märkis Kalev.

EHLÜ Gruppi esindava vandeadvokaadi Maria Mägi sõnul on oluline kiire tegutsemine: "Tuleb vältida olukorda, kus saneerimismenetlus on hämar ning läheb lõpuks üle pankrotimenetluseks. Võib loota jutule, et nüüd saneerime ja juhid on ausad, kuid siiski peaks ka ise reaalajas aktiivselt tegutsema."

Raul Kalevi sõnul on EHLÜ Grupiga praeguseks liitunud hoiustajatel ERIALi vastu nõudeid 3 miljoni euro ulatuses ning iga päevaga liitujate arv kasvab. Kokku on hoiustajatel ERIALi vastu nõudeid veidi üle 16 miljoni euro.

10 minutit enne pressikonverentsi saatis ERIALi saneerimisnõustaja Ly Müürsoo välja pressiteate, kus mainis, et Raul Kalev ei esinda enam ERIALi, sest tema teenustest loobuti seoses Kalevi ebakompetentsusega. Ärileht avaldab Müürsoo ja Eriali juhatuse liikme Erik Margijevi hoiustajatele saadetud kirja täismahus:

Lugupeetud Hoiu-laenuühistu ERIAL Liige!

HLÜ ERIAL juhatuse liikmel Erik Margijevi’l ja erapooletul kohtu poolt nimetatud saneerimisnõustajal Ly Müürsool on hea meel teatada, et saneerimiskava on kõikides gruppides üldhäälteenamusega vastu võetud. Ühingu võlausaldajatele on see ennekõike märk, et me oleme õigel teel. Hetkel on kava saneerimisnõustaja Ly Müürsoo poolt saadetud kohtule kinnitamiseks. Määrus peaks tulema maikuu lõpuks.

Hoiu-laenuühistu ERIAL rõhutab veel kord ja selgitab, et ühingu juhtimist teostab juhatuse liige Erik Margijev. Ühingu juhatusest on 2021. aasta jaanuarikuust lahkunud Daniela Dahlberg Dyagileva ja Oleg Laidinen. Lisaks sellele on vahetunud ka nõukogu põhiosa ning vabastatud on volikogu. Otsuste vastuvõtmiseks korraldas HLÜ ERIAL kirjalikud koosolekud. Kehtivate COVID-19 piirangute tõttu oli reaalsete koosolekute läbiviimine kahjuks võimatu. Ülaltoodust lähtudes tehakse lähiajal muudatused ka registridokumentides. Registriosakonda on juba edastatud avaldused muudatuste tegemiseks juhatuses ja volikogus. Muudatused tulevad ka tütarettevõtete juhatuses.

Hetkel on Erial Kinnisvara OÜ juba hakanud olemasolevaid ehitusobjekte lõpetama ning realiseerima. Kõik objektide võõrandamisest saadud tulud laekuvad vastavalt saneerimiskavale HLÜ ERIAL pangaarvele. Kõik tehingud viiakse läbi sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo vahetu kontrolli all, kes ise tehingute sõlmimise juures ka osaleb. Saneerimisnõustaja saadab tegevusaruanded igale võlausaldajale (hoiustajale) igal poolaastal vastavalt kohtu poolt määratud tähtajale.

Kahjuks ei saa läbi ka tõrvatilgata meepotis.

Peame vajalikuks informeerida HLÜ osanikke ja hoiustajaid endise ERIAL-i kriisijuhi ja pressiesindaja Raul Kalevi tegevusest, kelle teenuste kasutamisest ERIAL loobus seoses tema ebakompetentsusega ja sellest tulenevalt usalduse kaotusega tema suhtes. Harju maakohtu poolt määratud sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo on korduvalt rõhutanud, et kriisijuhi tegevus viis kahjulike otsuste vastuvõtmiseni. Näitena ebakompetentsest käitumisest võib tuua kriisijuhi soovitust maksta välja 100 000 eurot hoiustajate grupile ajal, mil saneerimisavaldus oli kohtus läbivaatamisel. Raul Kalev on ka ise nimetatud fakti kinnitanud ajakirjanikule antud intervjuus. Ajal, mil kõik ootavad saneerimiskava kinnitamist kohtu poolt, üritab hr. Raul Kalev järjekordselt takistada saneerimiskava vastuvõtmist, agiteerides inimesi ning sealjuures andmata mingeid konkreetseid lubadusi. Tühjad üleskutsed on suunatud ilmselt vaid sellele, et saada enda kätte võim ja pääseda juhatusse, seda kõike situatsioonis, kus tal ilmselt ei ole ei vastavat kogemust ega võimekust seda liiki ühingut juhtida. Enamiku võlausaldajate ja osanike jaoks tähendab see vaid järjekordselt võimaluse kaotust ise otsuseid vastu võtta (hr Kalev palub allkirjastada volikiri enda poolt juhitava äriühingu nimele), lisaks sellele tähendab see veel ka sõltumatu kontrolli ja võlausaldajate esindaja puudumist, millist funktsiooni täidab hetkel riigi poolt määratud saneerimisnõustaja Ly Müürsoo.

Peale majanduslikult kahjulike ja kahtlaste otsuste tegemise ning soovituste andmise on Raul Kalev koos oma elukaaslase Ilona Abdulajevaga, kasutades EHLÜ GRUPP OÜ nimelist äriühingut, saanud ebaseaduslikult ligipääsu HLÜ ERIAL klientide andmetele ning kasutab seda kõike ära ilmselt omakasu saamiseks.

Hoiu-laenuühistu ERIAL hindab Raul Kalevi tegevust kui ebaseaduslikku ning ühingu osanikele ja hoiustajatele kahjulikku. Saneerimisnõustaja Ly Müürsoo ja ühingu juhatuse liikme Erik Margijevi meelest on sellise tegevuse eesmärgiks katsed saada kontrolli ERIAL-i üle, kaaperdada ühing ja ilmselt realiseerida oma isiklikke ambitsioone äriühingu suhtes, mis lõpetas talle ebakvaliteetse teenuse eest tasu maksmise. Nimetatud isiku tegevus võib kahjustada enamuse osanike ja hoiustajate huve, sest andes õiguse ennast esindada Raul Kalevile, kaotab osanik võimaluse võtta ise vastu otsuseid oma vara osas. Peale selle on ilmselt tema kindel soov tühistada saneerimiskava hääletuse tulemused ja soov esindada vaid kindla osanike grupi huve, mis kahjustab sihikindlalt ja teadlikult enamuse osanike ja hoiustajate huve, kelle huve esindab ja kaitseb kohtu poolt nimetatud saneerimisnõustaja Ly Müürsoo.

Selle teate avaldamise hetkeks on ERIAL võtnud kasutusele kõik õiguskaitse meetmed Raul Kalevi ebaseadusliku tegevuse vastu, esitades vastavad avaldused pädevatele ametiasutustele.

Palume Teid teatada juhul, kui olete saanud agitatsioonikirja üleskutsega allkirjastada volikiri, edastades teate meiliaadressile lyy.myyrsoo@mail.ee või klienditugi@erial.ee.

Lugupidamisega,

Erik Margijev

Ly Müürsoo