Suur osa logistikast toimub käsitsi e-postide ja telefonikõnede vahetamise teel. 21. sajandi trende arvestades on selline lähenemine ajast ja arust. Kuigi paljud dokumendid alates saatelehtedest kuni tollipaberiteni võiks olla digitaalsed, toodetakse endiselt suures mahus paberdokumente. Kui need peaks kaduma minema, on leebelt öeldes jama majas. Seega paberimahuka sektori muutumine põhjendatud ja vajalik.

Internetikeskse maailma puhul on väga oluliseks aspektiks läbipaistvus. Erinevalt telefoni- ja meilisuhtlusest on veebiplatvormidel võimalik näidata, mille peale kulub raha ja kui suured on vahendustasud. MyDello on astunud selles osas sammu lähemale, näidates koheselt, milline on eelduslik tarneaeg ja hind. Ühtlasi on võimalik valida ka erinevate transpordiliikide vahel, et teha endale kõige sobivam otsus. Näiteks tellides Hiinast kaupa, on võimalik valida nii mere-, raudtee- kui ka lennutranspordi vahel. Tarneliikidel on ajaline vahe, samas ulatub ka hinnavahe tuhandete eurodeni. Neid kaalutuskohti teades on võimalik korraldada kiireid ja kallimaid tarneid kui ka ajastada kauba saabumine hilisemaks ja seeläbi oluliselt säästa.

Arengupidurid

Logistikasektoril on potentsiaal olla täisautomatiseeritud valdkond. Logistika on maailma suurim teenusvaldkond kogukäibega hinnanguliselt üheksa triljonit eurot, mis muudab selle ühelt poolt atraktiivseks, kuid samas on suure valdkonna muutused aeglased.

Erinevused riikide maksusüsteemides ja tollibürokraatias välistavad lihtsad ja universaalsed lahendused. Seniste arenduste piduriks on osutunud ka logistikaettevõtted ise, sest logistikaahel väga killustunud eri pakkujate ja tarnijate vahel, mistõttu on seniste tavade ja standardite muutmine ressursimahukas. Logistikas tuleb arvestada, et iga regioon areneb oma üldises tempos. Näiteks digiriigina tuntud Eesti liigub erinevates sektorites oma tehniliste lahendustega kiiremini edasi kui näiteks Argentiina või Prantsusmaa.

Digitaalse ja automatiseeritud logistika ajajärku võib mõjult mõõta Suessi kanali kriisiga, praegused killustunud süsteemid aeglustavad nii tööprotsesse ja tarneaegu kui ka pärsivad majanduse kasvu. Hüpe lihtsasti korraldatud ja läbipaistva kaubavahetuse poole annaks sarnase kiirenduse kui kanalist lõpuks vabaks pääsenud laev.

Investeering on tasuv

Digitaliseerimise arendamine tasub igal juhul ära. Paljudel ettevõtetel võivad ideed jääda esialgsete hinnanguliste kulude taha. Siinkohal on oluline võrrelda lühiajalist kulu tulevase pikaajalise innovatsiooni ja heaoluga. Kui täna seda investeeringut ei tee, siis võib juhtuda, et mõne aasta pärast tuleb seda teha kiiremini, agressiivsemalt ning paraku ka kulukamalt.

Seega tuleks juba praegu tulevikku vaadates hoolega kaardistada tööprotsesse, vajadusel kaasata IT valdkonna asjatundjaid ning asuda plaani looma.

Digitaliseerimine aitab protsesse efektiivsemaks muuta, vähendada inimlülisid tarneahelas ning seeläbi minimeerida inimeksitusest tingitud vigasid. Korduvad ja rutiinsed tegevused jäävad tarkvara teha ning inimjõudu saab suunata innovatsiooni rajamisele. Targemad tarneahelad ja paremini optimeeritud tööjaotus avaldab ka positiivset mõju ettevõtte müügitulemustele.

Mitmed logistikaala tegijad pakuvad tasuta võimalust enda protsesse ümber korraldada. Ka näiteks MyDello on ettevõtte jaoks täiesti tasuta, võimaldades saada selge ülevaate eri võimalustest transpordiliikide lõikes. Arvestades tulevikutrende on logistika üks võimalikest valdkondadest, mis muutub täisautomaatseks. Millal see juhtub, on aga veel vara öelda.