Otsustati maksta kuus senti dividendi aktsia kohta.

Kolm senti makstakse 15. juunil neile, kes on 8. juunil aktsionäride nimekirjas.

Üks sent makstakse 15. septembril, 15. detsembril ja tuleva aasta 15 märtsil. Selleks peab olema vastavalt aktsionäride nimekirjas 8. septembril, 8. detsembril ja tuleva aasta 8. märtsil.

Edaspidi makstakse vähemalt üks sent dividendi aktsia kohta kord kvartalis ja täiendav dividend auditeeritud majandusaasta aruande järel vastavalt puhaskasumile.

Arco Vara on esimene Eesti börsiettevõtte, kes hakkab maksma kvartaalset dividendi. Ettevõtte juhi Miko-Ove Niinemäe sõnul on Arco Vara eesmärk olla investoritele atraktiivsem. "Arco Vara on võtnud suuna kasvule, meie eesmärk on kasvatada müügitulu kuni 20%. Meie praegused arendusmahud ja kinnisvara turuolukord lubavad neid prognoose teha, seetõttu saame ka oma aktsionäridele lubada kvartaalset dividendi vähemalt 2023. aasta lõpuni," kinnitas Niinemäe lisades, et ehkki Eestis ollakse harjunud dividendide kord aastas väljamaksmisega, on kvartaalne dividend näiteks New Yorki börsil täiesti tavaline nähtus.

Niinemäe tutvustas koosolekul aktsionärile Arco Vara uusi eesmärke. "Aastatel 2022-2025 tahame müügitulu kasvatada, hoida aktiivsete projektide omakapitali tootlust ning siseneda kolmandale turule," tõi Niinemäe välja mõned sihtidest.

Üldkoosoleku otsusega suurendati Arco Vara aktsiakapitali kooskõlas 2016. aasta 10. mai üldkoosoleku otsusega lasta välja 390 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 70 senti ühe aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamisega viiakse lõpuni eelmise juhataja optsiooniprogramm. Dividendi väljamaksmisel arvestatakse ka 390 000 uue emiteeritava aktsiaga.

Aktsiakapitali uus suurus on 6 571 856,9 eurot.

Üldkoosolekul oli võimalik osaleda kohal viibides, kuid aktsionärid võisid teha ka volikirja Miko-Ove Niinemäele, kes aktsionäridelt saadud juhiste järgi iga päevakorrapunkti juures vastavalt hääletas. Seda võimalust kasutasid peaaegu kõik aktsionärid.