Täpsemalt tuli neil ärikahjumi reale märkida 993 986 eurot. Elroni kasumiaruanne näitab uue aruande järgi nn kahjumit seni, kuni rongid on amortiseerunud, kuid see ei peegelda tegelikku majanduslikku seisu. Kui arvestuses ei oleks sees põhivara sihtfinantseerimisest tulenevat eripära, siis oleks Elroni 2020. aasta tegelik kasum 137 297 eurot, 2019. aastal 185 774 eurot, teatavad nad.

Elroni reisijate arv kukkus oluliselt, 2019. aastal oli see 8,265 miljonit reisijat, 2020. aastal 5,98 miljonit. Samas ütlevad nad oma värskes aruandes, et rongireisijate arv on läbi aastate stabiilselt kasvanud ning nad eeldavad kasvu taastumist ka pärast koroonaviiruse taandumist, mis 2020. aastal nõudlust tugevasti pärssis.

Elroni rongidega tehti kokku 5,982 mln sõitu, mis on 2019. aastaga võrreldes 28% vähem.

Reisijate arvu jätkuvat kasvu silmas pidades kuulutas Elron 2020. aasta jaanuaris välja hanke täiendava veeremipargi ostmiseks. Hanke tulemusena sõlmiti 2021. aasta veebruaris Śkodaga leping kuue kahesüsteemse (3 kV ja 25 kV) elektrirongi ostmiseks kogumaksumusega 56,2 miljonit eurot. Sama hanke raames on võimalik osta lisaks kuuele rongile veel kümme rongi.

Elroni 2020. majandusaasta äritulud olid kokku 43,53 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2019. aastaga 7%. Piletimüügitulu oli kogutuludest 13,73 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2019. aastaga 26%. Koroonaviiruse mõju jääb Elroni piletitulu mõjutama ka lähiaastatel.

Riigi toetus tegevuskulude katteks oli 2020. aastal 24,04 miljonit eurot, kasvades koroonaviiruse olukorrast tingituna võrreldes 2019. aastaga 12%. Diiselrongide liisingumaksete katmiseks eraldas riik 2020. aastal 5,7 miljonit eurot. Ettevõtte ärikulud olid 2020. aastal 44,52 miljonit, vähenedes 2019. aastaga võrreldes 4%.