Valminud sild hakkab ühendama Vanasadama A- ning D-terminale. Sild rajatakse jalakäijatele, et oleks mugavam liigelda kahe reisiterminali ja terminali juurde jäävate alade vahel. Kuna tegemist on pöördsillaga, säilib ka laevaliiklus Vanasadama jahisadamas.

Küll aga näeb valminud sild võrreldes esialgu kavandatuga välja täiesti erinev. Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Triin Rumi sõnul selgus, et silla rajamine esialgse kavandi alusel oleks ületanud ehitus- ning projekteerimiseelarve, mistõttu võeti kasutusele hoopis ideekonkursi võidutöös välja pakutud alternatiivne pöördsilla lahendus. Vaata, milline pidi sild välja nägema esialgse eskiisi põhjal: