"Austatud Taavi Veskimägi, lugupeetud AS Elering!

Valga vallas Priipalu külas on teie juhtiv AS Elering asunud 60 aastat kasutuses olnud õhuliinide rekonstrueerimise sildi all neid välja vahetama. Oleme pidanud mitu kuud tulutuid läbirääkimisi, et nihutada kõrgepingeliini otse majade kohalt eemale maadele, mille omanikud on sellega nihutamisega nõus. Ainus, kes kohalike elanike probleemi suhtub ignorantselt, on teie juhitav ettevõte.

Nõukogude ajal otse majadele rajatud liinide nihutamisega AS Elering nõus ei ole, väitega, et maaomanikega on raske kokkuleppeid saada. Kui maaomanikud liinide nihutamiseks nõusoleku andsid, teatas Elering, et see ei sobi ikka - ajagraafikuga. Me ei saa sellega nõustuda. 60 aastat tagasi tehtud ülekohus, ei saa jätkuda veel 60 aastat. Täna on see aeg ja võimalus ülekohus heastada, mitte seda tsementeerida."

Nii alustas läinud nädalal Lõuna-Eestis asuva talu omanik riigifirma juhile avalikku pöördumist. Kure-Ratniku talu omanik Aare Kurg on nõutu, sest nagu ta kirjutab, on nad mitmeid kuid põrkunud Eleringi asjaajamise vastu - kõik asjassepuutuvad külaelanikud on kõrgepingeliini nihutamisega nõus, kuid riigifirma sõnul elanike soovi täita ei saa.

Ärileht uuris Eleringilt, milles asi ning saime põhjaliku selgituse, kuid ettevõte on oma otsuses kõigutamatu.

Esiteks saatis riigifirma pressiesindaja Ain Köster välja vabanduse. "Mõistame maaomanike muret ja vabandame tekkinud ebameeldiva olukorra pärast!"

"Oleme olnud maaomanikega pidevas kontaktis - oleme nendega kohtunud silmast-silma (arvuti vahendusel) kui ka pidanud kirjavahetust ning selgitanud oma ametlikes kirjades korduvalt liini rekonstrueerimisega seotud asjaolusid," selgitas Köster. Seejärel põhjendab aga Eleringi esindaja pikalt, miks külaelanike soovidele vastu tulla ei saa.

"Oluline on mõista, et me ei ehita antud juhul uusi liine, vaid rekonstrueerime olemasolevad liinid. See tähendab, et liinide tehnilised parameetrid ja liinikoridor ei muutu. Ka liine kandvad mastid püstitatakse senistesse asukohtadesse. Oleme töid algusest peale kavandanud just rekonstrueerimisena, sest see on sotsiaalmajanduslikult kõige otstarbekam lahendus. Samuti puudub sellisel tegevusel oluline keskkonnamõju, kuna kogu rekonstrueerimisega seotud ehitustegevus toimub olemasolevas liinikoridoris.

Kuna tegemist on rekonstrueerimisega, siis kahjuks ei ole liini trassi nihutamine võimalik. Oleme seda küsimust põhjalikult ja korduvalt kaalunud nii rekonstrueerimistöid kavandades kui viimastel kuudel Priipalu maaomanikega suheldes. Kahjuks on nii, et erinevate trassialternatiive saame kaaluda üksnes uute liinide kavandamisel.

Kuna liinide rekonstrueerimine toimub maakondade üleselt, peab Elering oluliseks, et kõiki maaomanikke koheldakse selle tegevuse raames võrdselt. Oleks vale, kui Elering tuleks liine uuendades vastu üksnes teatud maaomanikele, kuid jätaks tähelepanuta need juhtumid, kus maaomanikud pole meie poole pöördunud.

Uute liinide rajamine tooks paratamatult kaasa kahju nii inimestele kui loodusele. Uuendades liine rekonstrueerimise teel säästame me keskkonda ja häirime võimalikult vähe meid ümbritsevat loodust. Liinide ehitamine teise asukohta tähendaks aastatepikkust ettevalmistust nii Eleringi kui paljude teiste institutsioonide poolt. Uue liini ehitusega seotud ettevalmistustööd kestavad tavaolukorras umbes 10 aastat."