Antud toodangumaht võimaldab varustada aastaks ajaks elektriga ligi 37 000 keskmise tarbimisega majapidamist.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas hindas aprilli elektritoodangut igati korralikuks. "Tuuleolusid kontrollida me ei suuda, küll aga saame kasvatada tuulikute töökindlust ning pingutame selle nimel iga päev. Oma roll töökindluse kasvatamisel on olnud tootmisandmete digitaalsel kogumisel ja analüüsimisel," kommenteeris Kärmas.

Kõige positiivsemana tõi Kärmas esile tuuleenergia edasist arengut toetava turutrendi, kus ettevõtted üle Balti riikide on aktiivselt sõlmimas pikaajalisi taastuvenergia ostulepinguid. "Enefit Greeni kasvuplaanidele puhuvad ette müüdud lepingud pärituult. Rõõm on näha, et enam kui sada ettevõtet on astunud sammu puhtama tulevikus suuna," rääkis Kärmas.

Aprilli 112 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad lisaks Eesti ja Leedu tuuleparkidele samuti Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Enefit Greeni soojatoodang Eestis ja Lätis paiknevates koostootmisjaamadest oli aprillis 48 gigavatt-tundi.

Kokku on Enefit Green tootnud käesoleva aasta nelja kuuga 413 gigavatt-tundi elektrit ja 224 gigavatt-tundi sooja.