Näiteks on nüüd kirjas, et uute ja oluliselt renoveeritud hoonete juurde tuleb rajada elektriautode laadimispunktid ja selleks vajamineva juhtmetaristu. Aga seaduses pole toodud välja ühtegi numbrit, kui mis peab olema minimaalne elektrivõimsus, mida laadimispunktid sisaldama peaks. See võib kaasa tuua selle, et täiselektriliste autode laadimiseks elektrit ei jätku.