Piirangud, mis leevenevad homsest, 17. maist:


Haridus

Lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Õues võib kõiki neid tegevusi viia läbi kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku 250 inimest.

Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused

  • Välitingimustes on lubatud spordi- ja liikumisüritused kuni 25-inimeselises rühmas ja üritus peab lõppema hiljemalt kell 22. Maksimaalselt tohib üritusest osa võtta kuni 10 rühma, ehk kokku 250 inimest.
  • Tippspordi võistlused on lubatud, kui üritustes võtab osa õues kuni 250 inimest ja sisetingimustes kuni 100 inimest. Lisaks tohivad siseruumides ja välitingimustes hakata võistlema ka Eesti meistri- ja karikavõistlustel osalevad sportlased. Muud võistlused siseruumides lubatud ei ole. Pealtvaatajad võistlustele ega üritustele lubatud ei ole.


Avalikud üritused, kultuur, kirikud, meelelahutus

  • Külastajad tohivad viibida muuseumide ja näitusasutuste välialadel (s.h loomaaias), arvestama peab ala 50-protsendilise täitumuse nõudega. Uksed tuleb sulgeda kell 22.
  • Välitingimustes on lubatud viibida avalikel üritustel ja koosolekutel ning meelelahutuskohtades kuni 25-inimeselises rühmas. Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 22. Välitingimustes osavõtjate koguarvuks kehtestatakse 250 inimest.


Saunad, spaad, veekeskused, basseinid, ujulad

Välitingimustes võib avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates liikuda ja viibida, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 25 inimest rühmas. Osalejate arvu piirmääraks kehtestatakse 250 inimest. Välialade lahtiolekuaeg on lubatud vahemikus kell 6–22.

Taliujumise maailmameistrivõistlused 2018

Piirangud, mis leevenevad ülejärgmisest nädalast, 24. maist:

  • Lubatud on viibida siseruumides muuseumides ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Kindlaksmääratud istekohtadega ruumides seatakse osavõtjate piirarvuks 200 inimest, kelle hulka ei arvestata esinejaid ja ürituse läbiviimisega seotud inimesi, kes külastajatega vahetult kokku ei puutu. Muuseumides ja näitusasutustes arvestatakse piirarvu koos ruumitäitumusega ühe saali kohta. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.
  • Toitlustusasutuste siseruumides tohib kohapeal süüa-juua, arvestades 50-protsendilist ruumitäitumuse nõuet. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt kuus inimest. Klientide jaoks tuleb uksed sulgeda kell 22.
  • Toitlustusasutuste välialadel saab kohapeal süüa-juua endiselt kuni 10-inimeselises rühmas ja täidetud tohib olla kuni 50 protsenti välialast. Nii nagu siseruumid, tuleb ka välialad klientide jaoks sulgeda hiljemalt kell 22.
  • Teenindus- ja kaubandusettevõtete siseruumides tohib viibida, arvestama peab kuni 50-protsendilist täitumusega ühe ruumi kohta. Liikumisel tuleb järgida 2+2 reeglit ja siseruumides kanda maski.
Meresuu SPA sulgemine

Piirangud, mis leevenevad kuu lõpus, 31. maist:

  • Tohib avada uksed ka siseruumides avalikele saunadele, spaadele, veekeskustele ja ujulatele arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 50 protsenti ja osalejaid poleks korraga rohkem kui 200, liikumisel tuleb järgida 2+2 reeglit. Samuti kehtib ka siin lahtiolekuaja piirang kella 6st 22ni.
  • Siseruumides on taas lubatud 10-liikmelises grupis rühmaviisiline treening, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe. Arvestada tuleb ruumi 25-protsendilise täitumuse nõudega, korraga tohib tegevustest osa võtta kuni 100 inimest, rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Grupipiirang ei kehti sama klassi või õpperühma õppuritele.