Tallinna kesklinnas kehtib tasuline parkimine, mille kuukaart maksab alates 150 eurost kuus. Elanikele kehtib parkimise soodustus, mis võimaldab maja juures tänaval soodsamalt sõidukit parkida. Tasulise parkimise alal rahvastikuregistrisse kantud elanikul on võimalik 120 euro eest aastas saada soodustingimustel parkimisluba.

Neljapäeval Tallinna linnavolikogus tõenäoliselt heakskiidu saava määrusega ei antaks enam soodustingimustel parkimisluba uute hoonete elanikele. 2022. aasta jaanuarist ehitusloa saanud uute või rekonstrueeritud majade elanikud peaksid tänaval parkimise eest hakkama maksma täishinda.

Vanemate majade elanike parkimissoodustuse saamist see muudatus ei mõjuta, kuid sama eelnõuga piiratakse elanike maksusoodustuse väljaandmise hulka. Kui eelnõu linnavolikogus heaks kiidetakse, on tulevikus võimalik ühel aadressil saada elaniku maksusoodustust vaid ühe sõiduki soodusparkimiseks. Muudatuse seletuskirja kohaselt muudatus piiraks tasulise parkimise alal paikneva korteri registreerimist fiktiivse elukohana ning vähendaks tasulise parkimise ala parkimiskoormust.