Kokku on ebaseadusliku jäätmekäitlusega seotud seitse ettevõtet. Ülemaailmselt on ebaseaduslik jäätmekaubandus peaaegu võrreldav uimastite salakaubaveoga, selgus värskest aruandest.

Soome ja Eesti vahel veeti tonnide viisi ohtlikke jäätmeid

Kokku uurib politsei kolme eraldi keskkonnaohtlike jäätmete vedamise juhtumit Soome ja Eesti vahel. Esimene juhtum leidis aset 2019. aastal, kui Tallinna sadamast leiti konteiner, mis sisaldas ehitusjäätmete asemel hoopis jäätmete kõrvaldamisel tekkinud ainet ja nõudis eraldi veoluba.

Konteineri omanikuks olnud ettevõtjal õnnestus aastaga ebaseaduslikult ja ilma litsentsita Eestisse importida 1700 tonni ainet. Kokku tehti üle 70 saadetise. Samuti kahtlustab politsei, et sama isik importis aastatel 2018-2019 ebaseaduslikult Eestisse 860 tonni õlijäätmeid.

Teine juhtum on seotud 2600 tonni ohtlike õlijäätmete Eestisse importimisega 2018. aastal, samuti ilma litsentsita. Kolmandal juhul veeti õlijäätmeid Eestist Soome. Uurimine algas pärast seda, kui Soome ettevõte avastas mullu kevadel Eestist saadetise, mis sisaldas 670 tonni töötlemata jäätmeid.

Kahtlustuse on saanud kuus inimest, kelle seas on nii soomlased kui ka välismaalased. Samuti antakse kohtu alla seitse ettevõtet, kellest osa on registreeritud Soomes, osa välismaal.

Tegu on rahvusvahelise ja kasvava nähtusega

Kollektiivse kasutuse keskuse, Soome tolli ja loodusvarade keskuse koostatud aruande kohaselt on viimastel aastatel Soomest välismaale toimetatud üha rohkem prügi ja jäätmeid. Aruandes märgitakse, et ebaseaduslikust jäätmekäitlusest saadav kasum on tänapäeval peaaegu võrdne narkokaubanduse kasumiga.

"Kesk-Euroopas on keskkonnaohtlike jäätmete vedu ja ebaseaduslik kõrvaldamine tõsine probleem. Seda tegevust teostab sageli organiseeritud kuritegevus, kuna sellest saadav kasu on äärmiselt suur," kommenteerib Soome kriminaalpolitsei komissar Riku Lundqvist. Tema sõnul on Soomes välja tulnud juhtumid osa üleeuroopalisest kuritegelikust nähtusest.