Nordecon kinnitab, et kontserni kuuluv Rootsis registreeritud ja sealsel turul tegutsev tütarettevõte Swencn AB jätkab oma tegevust.

Rootsi eluasemeturu langus ja COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud on mõjutanud Swencn AB majandustulemusi ja tekitanud häireid arvete õigeaegsel tasumisel. Swencn AB on teinud oma kõikidele koostööpartneritele ettepaneku tasuda kõik põhiosa võlgnevused kokkulepitud ajatatud uue tähtaja jooksul, et taastada Swencn AB vajalik likviidsus ja äritegevuse häireteta jätkumine.

Kirjeldatud tegevused on seotud ainult Swencn AB tegevusega Rootsi turul ega mõjuta Nordeconi kontserni teiste ettevõtete majandustegevust, seatud eesmärke või nende täitmist.

Nordeconi aktsia kukkus täna 5,8 protsenti, 1,30 euroni.