Tallinna Linn ja Utilitas pakkusid aktsia eest 14,20 eurot. Pakkumise käigus said tuumikinvestorid endale juurde 1 083 834 aktsiat ehk 5,42 protsenti aktsiatest.

Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt kuulus Tallinna linnale 10 469 565 ASTV A-aktsiat, mis moodustas ligikaudu 52,35% kõigist ASTV A-aktsiatest, ning Utilitasele kuulus 3 530 435 AS Tallinna Vesi A-aktsiat, mis moodustas ligikaudu 17,65% kõigist ASTV A-aktsiatest, seega kokku kuulus Ülevõtjatele 14 000 000 ASTV A-aktsiat, mis moodustas 70% kõigist ASTV A aktsiatest.