Homsest alates tohib toitlustusasutustes kohapeal süüa ja juua, arvestama peab 50-protsendilise täituvuse nõudega. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt kuus inimest. Klientide jaoks tuleb uksed sulgeda kell 22.

Toitlustusasutuste välialadel saab kohapeal süüa-juua endiselt kuni 10-inimeselises rühmas ja täidetud tohib olla kuni 50 protsenti välialast. Nii nagu siseruumid, tuleb ka välialad klientide jaoks sulgeda hiljemalt kell 22.

Teenindus- ja kaubandusettevõtete siseruumides tohib viibida, arvestama peab kuni 50-protsendilise täitumusega ühe ruumi kohta. Liikumisel tuleb järgida 2+2 reeglit ja siseruumides kanda maski.

Viroloog Irja Lutsar märkis, et piirangute lõdvenemine on kooskõlas epidemioloogilise olukorraga kui arvud on vähenemas, siis käib ka korralduste leevenemine käsikäes.

"Ega praeguses olukorras ei saa ju enne öelda, kas on halb mõju või mitte, kui piirangud päriselt ellu on viidud, aga praeguses seisukorras pole õigustust neid ärisid jätkuvalt kinni hoida," märkis teadusnõukoja liige Ärilehele.

Lubatud on viibida siseruumides muuseumides ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Kindlaksmääratud istekohtadega ruumides seatakse osavõtjate piirarvuks 200 inimest, kelle hulka ei arvestata esinejaid ja ürituse läbiviimisega seotud inimesi, kes külastajatega vahetult kokku ei puutu. Muuseumides ja näitusasutustes arvestatakse piirarvu koos ruumitäitumusega ühe saali kohta. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.

24. maist tohib huvihariduse valdkonnas korraldada siseruumides konsultatsioone ja eksameid. Suurel määral puudutab muudatus muusikakoole, kes peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid.

Alates 24. maist on siseruumides lubatud huviharidusega seotud konsultatsioonid, kui nendel ei osale rohkem kui kümme inimest, sealhulgas juhendaja. Rühmapiirangut ei kehtestata huviharidusega seotud eksamitele, kuid eksamite korraldamisel tuleb arvestada 25-protsendise ruumitäitumuse nõudega. 31. maist see ruumitäitumuse piirang eksamite korraldamisel ei kehti. Siseruumides huviharidust läbi viies on kõigil vähemalt 12-aastastel osalejatel kohustus kanda maske.

Saunad, spaad ning ujulad ja veekeskused peavad veel külastajate vastuvõtmisega ootama 31. maini. Ka nende täituvus ei tohi ületada 50 protsenti ja korraga ei tohi ruumis viibida üle 200 inimese. Samuti kehtib 2+2 reegel ja asutused võivad olla avatud kella 22-ni.