Alustavate ehk kuni kolmeaastaste ettevõtete puhul torkab silma, et ligi kolmandik vastanutest prognoosib tänavuseks üle 15-protsendilist käibekasvu ning seda üsna võrdselt kõigis kolmes riigis. Teisalt on Lätis ja Leedus ligi 25 protsendi arvates tänavu oodata käibelangust, mida on rohkem kui Eestis (11 protsenti).

„Uusi ettevõtteid iseloomustab soov heita kinnas seni turul tegutsevatele firmadele ning selle saavutamiseks peabki neil rohkem optimismi olema. Uute tulijate kindlustunde üle ei saa kurta ka pandeemia tingimustes, kuigi võib arvata, et tervisekriisi pikenemine võib eriti majutus- ja toitlustussektori väljavaateid halvendada. Teisalt kerkivad keerulistes majandusoludes välja uued tegijad, juhul kui neil on piisavalt hea äriidee ja –plaan,“ ütles SEB Panga VKE-de segmendijuht Tatjana Vakulenko.

Tänavu pärsib Eesti ja Leedu alustavate ettevõtete käibekasvu kõige rohkem Covid-19 kriis, mille mõju viiepalliskaalal hindavad ettevõtjad 3,4 ja 4,0-ga, kuid Lätis on muredest esikohal kõrge maksukoormus (3,9), mis napilt edestab Covid-19. Keskmiselt on tegevuskeskkonna pärast kõige vähem mures Eesti alustavad ettevõtted, kellele järgnevad Läti ja Leedu.

SEB uuringu kohaselt on kuni kolmeaastaste Balti ettevõtete tegevuse teravik endiselt koduturul ning ekspordiga tegeleb või kavatseb seda teha Eestis 43, Leedus 42 ja Lätis 37 protsenti uutest ettevõtetest.

Tabel