Lõplik kokkulepe võib sündida aasta teises pooles, kuid pakt võidakse alla kirjutada juba peagi. See on tugev samm selles suunas, et asja arutatakse edasi OECDs ning G20 riikide esindajate seas. OECD kokkulepe võib omakorda viia sajandi suurima raputuseni ettevõtete tulumaksu vallas. See tähendaks, et enam ei saaks ettevõtted viia tulusid piirkondadesse, kus maksud on madalad. Eriti suure löögi saaksid USA digihiiud nagu Google, Facebook ja teised. Nad peavad makse maksma seal, kus tulu on teenitud.

USA andis eelmisel nädalal teada, et ülemaailmse ettevõtete tulumaksu määr võiks olla varem kõlanud 21 protsendi asemel 15 protsenti. See andis signaali, et nad on valmis jagama maksuraha, mida USA suurkorporatsioonid siiani käibe tekkimise riikides maksnud ei ole.

Itaalia ja Saksamaa on olnud plaani suured ja häälekad toetajad. Itaalia rahandusminister Daniele Franco ütles reedel G20 kohtumisel, et USA ettepanek on „järgmine oluline samm" üleilmse maksusüsteemi suunas. Suurbritannia ja Prantsusmaa on olnud kahtlevad ning esimest on kirjeldatud läbirääkimistel kui „keerulist" vestluspartnerit.

G7 ei saa formaalselt midagi teha, kuid kui USA, Jaapan, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada suudavad midagi kokku leppida, siis on sel suur mõju. Grupp kohtub veebi vahendusel reedel ja näost-näkku 4. ja 5. juunil Londonis. Just siis võidakse leppe peamistes aspektides kokku leppida. Ametlikult võidakse G7 poolt see alla kirjutada 11. ja 13. juunil Cornwallis toimuval kohtumisel, kus seda tutvustatakse ka 139 OECD riigile.

Samas on vastu need riigid, kelle ettevõtte tulumaks on madalam. Nagu näiteks Iirimaa, kelle rahandusminister Paschal Donohoe on öelnud, et väikeriigid peavad saama maksusüsteemiga mängida, et omada konkurentsieelist.