Oluliseks peetakse ka oma raha kaitsmist inflatsiooni eest ning mõeldakse finantsvabadusele, aga samas hindab Eestis vaid alla 10% investoritest selleks vajalike teadmisi vähemalt heaks.

Investeerimisega kogub Eestis pensionipõlveks raha 64%, Lätis 59% ja Leedus 51% inimestest. Eestis (38%) ja Leedus (36%) kaitseb märgatav osa end investeerimisega inflatsiooni eest ning finantsvabadus ehk passiivsest sissetulekust elamine on teistest rohkem eesmärgiks Lätis (34%).

Kõigis kolmes riigis mängib investeerimine tagasihoidlikku rolli eluasemelaenu esimese sissemakse kogumisel ning veidi alla 20% vastanutest ütles, et nemad investeerivad lapse iseseisva elu alustamiseks.

„Enamik vastajatest nimetas investeerimisel mitut eesmärki, kuid selgelt domineerib pensionipõlve kindlustamine, mis ei piirdu ainult pensionisambasse raha paigutamisega, vaid hõlmab ka teisi investeeringuid tavaliselt lisaks eluasemele ostetavat kinnisvara. Oma vara inflatsiooni eest kaitsmine muutub praeguses majanduskeskkonnas ilmselt ka varasemast tähtsamaks," ütles SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Investeerimisteadmisi hindavad kõige paremaks leedulased

„Investeerimisega alustamiseks, kasvõi 1020 euroga kuus, sobib iga aeg, aga igal värskel investoril on mõistlik end harida ja mõõta oma riskitaset, et investeeringutega ei kaasneks halbu üllatusi. Tuleb mõista, et väärtpaberiturul on väga erineva riskiga tooteid ning eriti väikese kogemusega on mõistlik hoolega valida instrumente, kuhu raha paigutada. Siin on abiks SEB mobiilirakendusse lisatud roboinvestor, mis annab kliendile personaalse investeerimissoovituse ning aitab alustada investeerimisega oma nutitelefonis," lisas Leppänen.

SEB uuringu kohaselt tegeleb investeerimisega Eestis 59% elanikest, kuid alla pooltel neist (42%) piirduvad teadmised investeerimise põhitõdedega ning vaid 9% leiab, et nad tunnevad hästi erinevaid investeerimistooteid ning nendega seotud riske. Leedus ja Lätis on end pädevaks pidavate inimeste osakaal suurem, vastavalt 20% ja 17%, ning seal on ka vähem neid, kellel on vaid algteadmised Leedus ainult 21%.