Laenatav raha suunatakse uute ja juba toimivate projektide rahastamiseks, mis on kooskõlas Cityconi rohelise rahastamise põhimõtetega ning ettevõtte strateegiaga, mis näeb ette kinnisvaraportfelli täiendamist elamukinnisvara ja äripindadega. Väärtpaberid võetakse kasutusele lähitulevikus, mil peaks olema soodsamad turutingimused. Kavandatav rahastus tugevdab ettevõtte bilanssi ja näitab Cityconi pühendumust oma investeerimisjärgu krediidireitingute parandamise osas.

Cityconi rohelise rahastamise põhimõte toetab üleminekut säästvale ja vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele roheliste projektide ja varade arendamise abiga. Ettevõtte tulu suunatakse keskkonnasäästlike hoonete, energiatõhususe, taastuvenergia või jäätmekäitluse projektide finantseerimiseks.

Citycon on jaekaubandus-, aripindade ja eluasemete omanik, haldaja ja arendaja, kelle varade suurus Põhjamaades on kokku ligikaudu 4,4 miljardit eurot.